Att leva med funktionsnedsättning: Forskning ur ett folkhälsoperspektiv

Organisation: forskargrupp

Beskrivning

Cerebral pares (CP) är en diagnos som beskriver en heterogen grupp av individer som alla har någon grad av motorisk funktionsnedsättning. Utöver motorik är andra funktioner ofta också påverkade och komorbiditet (t.ex. epilepsi) samt s.k. ”secondary conditions” (t.ex. smärta) är vanliga. Personer med ryggmärgsbråck (MMC) har också motoriska problem, ofta tillsammans med problem relaterade till neuro- och urologi. Båda grupperna kräver livstidslång multidisciplinär vård. I vår forskningsgrupp arbetar vi tvärvetenskapligt för att ur ett folkhälsoperspektiv lära oss mer om hur personer med livslånga funktionsnedsättningar och deras familjer mår. Vi är också intresserade av implementerings forskning för att förbättra hälso/sjukvård och i förlängningen levnadsvillkor. Vi bedriver framförallt register forskning och har ett nära samarbete med uppföljningsprogrammen och de nationella kvalitetsregistren CPUP och MMCUP. Vi samarbetar även med CPUPs medverkanderåd.

Senaste forskningsoutput

Johan Jarl & Ann Alriksson-Schmidt, 2020 dec 15, I : Developmental Medicine and Child Neurology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Annika Lundkvist Josenby, Tomasz Czuba & Ann I. Alriksson-Schmidt, 2020 jan 30, I : BMC Pediatrics. 20, 1, 45 .

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)