LUBIN Lab- Lunds laboratorium för neurokirurgisk hjärnskadeforskning

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi
  • Kirurgi

Nyckelord

  • Hjärnskada, neurointensivvård , neurodegeneration, neuroinflammation, neurokirurgi, hjärnskakning inom idrotten, skallskada, axon

Forskning

Traumatisk hjärnskada (THS) är en vanlig orsak till död och kvarstående handikapp och idag saknas effektiva behandlingar. Vår forskargrupp använder experimentella och kliniska tekniker att studera THS, från de allra svåraste skadorna till de mer milda skadorna som kan ses exempelvis efter hjärnskakning inom idrotten. Hjärnans egen förmåga till läkning är begränsad efter THS och ett viktig mål för gruppen är att försöka förbättra den. THS är också en riskfaktor för demenssjukdomar och fynd i hjärnan hos patienter med Alzheimers sjukdom, såsom ”klumpar”/plaque av beta-amyloid (Aß), ses också tidigt efter THS. Sambandet mellan THS, A?, och senare demensutveckling studeras av vår grupp. Den kanske viktigaste orsaken till kvarstående minnesproblem efter THS är att hjärnans ”nätverk” påverkats av skada på axoner (nervcellens långa utskott) efter THS. Axonala skador, och hur de samverkar med neuroinflammation, är ett viktigt focus för vår grupp där nya behandlingsmöjligheter utvärderas.

Senaste forskningsoutput

Kristien Van der Elst, Elke G.E. Mathijssen, Ellen Landgren, Ann Bremander, An De Groef, Elisabet Lindqvist, Maria Nylander, Alma Peters, Frank Van den Hoogen, Yvonne van Eijk-Hustings, Gerard Verhoeven, Johanna E. Vriezekolk, Rene Westhovens & Ingrid Larsson, 2020 sep 1, I : RMD Open. 6, 2

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anna Gard, Niklas Lehto, Åsa Engström, Pashtun Shahim, Henrik Zetterberg, Kaj Blennow, Niklas Marklund & Yelverton Tegner, 2020 aug 4, I : Concussion. s. CNC78

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (54)