LUCS Robotikgrupp

Organisation: forskargrupp

 1. Forskningsområden:
  Ämnesklassifikation (UKÄ)
  • Neurovetenskaper
  • Zoologi
  • Robotteknik och automation
  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
  Nyckelord
  • kognitiv robotik, kognitiv utveckling, inlärning
 2. Birger JohanssonForskare, Filosofie doktorsexamen, Magisterexamen, Teknologie Kandidatexamen

  Person: akademisk personal