Enheten för klinisk forskning om utagerande beteenden och utvecklingsrelaterad psykopatologi

Organisation: forskargrupp

Forskning

Vår grupp bedriver forskning med fokus på psykiatri, utveckling och aggressivt, antisocialt beteende i ett livsloppsperspektiv. Huvuddelen av våra projekt är kliniska och longitudinella och undersöker riskfaktorer för och utvecklingen av utagerande beteende samt psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar, neurokognitiva problem, somatiska sjukdomar, social utsatthet, problem i skolan och på arbetsmarknaden. Vi har nära samarbete med hälso- och sjukvården, kriminal- och ungdomsvården, socialtjänsten, skolan och polisen och flera projekt genomförs tillsammans med andra forskargrupper i Sverige och andra länder. LU-CRED deltar i grund- och vidareutbildning av studenter, kliniker och praktiker från hälso- och sjukvården och andra samverkande områden.

Senaste forskningsoutput

Christian Baudin, Thomas Nilsson, Joakim Sturup, Märta Wallinius & Peter Andiné, 2021, I: Frontiers in Psychology. 12, 625996.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Carl Delfin, Peter Andiné, Märta Wallinius & Malin Björnsdotter, 2021, I: Neuroscience. 463, s. 1-13 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (34)