Lund OsteoArthritis Division - From molecule to clinical implementation

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Beskrivning

Artros är vår vanligaste ledsjukdom och kännetecknas av att brosket i leden successivt bryts ned i kombination med funktionsnedsättning samt rörelse- och belastningssmärta. Processen är långsam; brosknedbrytning pågår under flera år utan påtagliga symptom. Först långt fram i processen syns röntgenologiska förändringar. Enligt evidensbaserade riktlinjer är den primära behandlingen fysioterapi och information, gärna i form av s.k. artrosskola; dessvärre är dessa riktlinjer inte väl implementerade. Vårt övergripande mål med forskningsprojekten är att få en helhetsbild av artros. Med hjälp av prekliniska och kliniska studier avser vi att identifiera biologiska, strukturella och kliniska sjukdomsmarkörer i syfte att upptäcka personer med artros på ett tidigare stadium än vad som är möjligt i dagsläget liksom att fenotypa patienten för att ge individuell behandling. Vi kvalitetssäkrar artrosskolan samt utvecklar en digital behandlingsform med ett nyskapande och innovativt web-baserat program.

Forskning

Artros är vår vanligaste ledsjukdom och kännetecknas av att brosket i leden successivt bryts ned i kombination med funktionsnedsättning samt rörelse- och belastningssmärta. Processen är långsam; brosknedbrytning pågår under flera år utan påtagliga symptom. Först långt fram i processen syns röntgenologiska förändringar. Enligt evidensbaserade riktlinjer är den primära behandlingen fysioterapi och information, gärna i form av s.k. artrosskola; dessvärre är dessa riktlinjer inte väl implementerade. Vårt övergripande mål med forskningsprojekten är att få en helhetsbild av artros. Med hjälp av prekliniska och kliniska studier avser vi att identifiera biologiska, strukturella och kliniska sjukdomsmarkörer i syfte att upptäcka personer med artros på ett tidigare stadium än vad som är möjligt i dagsläget liksom att fenotypa patienten för att ge individuell behandling. Vi kvalitetssäkrar artrosskolan samt utvecklar en digital behandlingsform med ett nyskapande och innovativt web-baserat program.

Senaste forskningsoutput

Fawole, H. O., Andrea Dell’Isola, Steultjens, M. P., Riskowski, J. L. & Chastin, S. F. M., 2020 mar 24, I : Fatigue: Biomedicine, Health and Behavior. 8, 1, s. 32-48 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Hinman, R. S., Allen, K. D., Bennell, K. L., Berenbaum, F., Betteridge, N., Briggs, A. M., Campbell, P. K., L. E. Dahlberg, Dziedzic, K. S., Eyles, J. P., Hunter, D. J., Skou, S. T., Woolf, A., Yu, S. P. & van der Esch, M., 2020 feb, I : Osteoarthritis and Cartilage. 28, 2, s. 154-166 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (44)