Lund OsteoArthritis Division - Nedbrytning av ledbrosk: en biologisk process som leder till artros

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Forskning

Artros, vår vanligaste ledsjukdom, orsakar smärta och funktionsnedsättning och drabbar främst knä, höft och fingerleder. Dagens behandling är fokuserad på smärtlindring, sjukgymnastik och eventuell ledersättning. Vid ledskada och artros bryts broskproteiner ner, och ledskador är en riskfaktor för artros, men mekanismerna som leder fram till artros är till stor del okända. Vi studerar de molekylära och strukturella förändringar som uppstår vid knäskador och artros och kopplar dessa till patientsymptom. Vi använder ledskademodeller för broskodling, blod-, urin- och ledvätskeprov från patientkohorter för att med immunologiska metoder och masspektrometri mäta proteinfragment. Magnetkameraundersökning (MR) används för att mäta struktur och volym av ledvävnader. Genom patientutvärderingsformulär erhålls kliniska data om symptom, smärta och livskvalitet. Molekylära markörer jämförs slutligen med MR analyser och kliniska data.

Senaste forskningsoutput

Bannuru, R. R., Osani, M. C., Vaysbrot, E. E., Arden, N. K., Bennell, K., Bierma-Zeinstra, S. M. A., Kraus, V. B., Lohmander, L. S., Abbott, J. H., Bhandari, M., Blanco, F. J., Espinosa, R., Haugen, I. K., Lin, J., Mandl, L. A., Moilanen, E., Nakamura, N., Snyder-Mackler, L., Trojian, T., Underwood, M. & 1 andraMcAlindon, T. E., 2019 jul 3, I : Osteoarthritis and Cartilage.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Pihl, K., Ensor, J., Peat, G., Martin Englund, Stefan Lohmander, Jørgensen, U., Nissen, N., Fristed, J. V. & Thorlund, J. B., 2019 jun 11, I : British journal of sports medicine.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (90)