Lund SLE Research Group

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Senaste forskningsoutput

Elisabet Svenungsson, Iva Gunnarsson, Vera Illescas-Bäckelin, Estelle Trysberg, Andreas Jönsen, Dag Leonard, Christopher Sjöwall & Susanne Pettersson, 2021 maj 10, I: Lupus Science and Medicine. 8, 8 s., e000471.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anders Bengtsson, Andreas Jern, Helena Strevens & Michele Compagno, 2021 apr 28, ReumaBulletinen, 145, 2, s. 28-31.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (69)