Forskargruppen för systemisk skleros, Lund

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Forskning

Systemisk skleros, SSc, är en ovanlig reumatologisk sjukdom där immunologisk aktivering leder till kärlskada och fibros i hud och inre organ. Hälften av patienterna avlider av komplikationer från hjärta eller lungor, ofta fibros i lungor eller pulmonell arteriell hypertension (PAH). Projekten rör kartläggning av tidiga mekanismer kring patogenes och biomarkörer för tidig diagnos och monitorering av sjukdom och behandling.

Senaste forskningsoutput

Malin Mattsson, Gunnel Sandqvist, Roger Hesselstrand, Annica Nordin & Carina Boström, 2020 jul 13, I : Rheumatology International.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anna Sandqvist, David Kylhammar, Sven Erik Bartfay, Roger Hesselstrand, Clara Hjalmarsson, Mohammad Kavianipour, Magnus Nisell, Göran Rådegran, Gerhard Wikström, Barbro Kjellström & Stefan Söderberg, 2020 jun 26, I : Scandinavian Cardiovascular Journal.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (41)