Lungfysiologi och biomarkörer

Organisation: forskargrupp

Forskning

Den nuvarande forskningen syftar till att förstå mekanismerna bakom olika lungsjukdomar. Vi undersöker huvudsakligen allergisk och ansträngningsutlöst astma, KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), bronkopulmonell dysplasi (skador på lungorna hos för tidigt födda barn) och lungtransplanterade patent. Genom omfattande lungfysiologi testning (även i de otillgängliga perifera luftvägarna) har vi möjlighet att göra extensiva undersökningar på patienterna och därefter undersöka dess relation till inflammatoriska biomarkörer och cellulära mekanismer bakom. Vi använder icke-invasiv metoder, såsom utandade biomarkörer och inducerat sputum, för att studera inflammation och samla lung specifika biomarkörer och celler som vidare undersöks i förhållande till patofysiologin i luftvägarna.

Senaste forskningsoutput

Linda Eklund, Filip Schagatay, Ellen Tufvesson, Rita Sjöström, Lars Söderström, Helen G. Hanstock, Thomas Sandström & Nikolai Stenfors, 2021, I: International Journal of Circumpolar Health. 80, 1, 1897213.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (94)