Lymfocytutveckling och reglering

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Klinisk laboratoriemedicin

Nyckelord

  • hematopoiesis, immunbrister, NK-celler, lymfocyter, immunsystem

Beskrivning

http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/ewa-sitnicka-quinn(e833d81c-751c-4f6f-bee9-5e570e7ad9e4).html">Ewa Sitnicka Quinn är forskargruppsledare för forskargruppen

Forskning

Vårt immunsystem består av myeloida och lymfoida celler som tillsammans skyddar kroppen från bakterier, parasiter, svampar, virus och tumörer. Natural killer-celler är lymfocyter som spelar en viktig roll i just förebyggandet av cancer och reglering av immunförsvaret. Ytterst är det de hematopoetiska stamcellerna som är ansvariga för produktionen av alla celler i immunsystemet vilket sker i olika utvecklingssteg. Vår forskargrupp strävar efter att karakterisera de olika stadierna och regulatoriska vägarna som styr utvecklingen av lymfoida celler i människa och mus. Dessa kunskaper kan leda till en bättre förståelse av hematopoetiska sjukdomar som immunbrist och leukemi.

Senaste forskningsoutput

Ewa Sitnicka, Yenan Bryceson, Aharon G. Freud & Emily M. Mace, 2020, I: Frontiers in Immunology. 11, 1448.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Visa alla (17)