Lymfom - Klinisk forskning

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

Forskning

Maligna lymfom är tumörer utgående från immunsystemet. De innefattar ca 50 olika undergrupper med vitt skilda kliniska förlopp. Målet för vårt arbete är att förbättra överlevnad och livskvalitet för patienter med maligna lymfom, också med hänsyn tid långtidseffekter av behandling, samt att förbättra metoder för diagnostik och prognostik för dessa sjukdomar. Vår grupp har sedan många år bedrivit forskning angående kring samtliga aspekter av lymfom: studier av tumörbiologin med immunhistokemiska och molekylärbiologiska metoder, utveckling av diagnostik, samt populationsbaserade studier utgående från det Svenska Lymfomregistret. Unikt i Sverige är att vi också kunnat initiera egna kliniska prövningar med nya läkemedel för lymfombehandling. Sedan januari 2013 bedriver vi insamling av viabelfrysta tumörceller, plasma, serum och helblod från alla nydiagnosticerade lymfompatienter i Södra sjukvårdregionen (VIOLA), en unik resurs för translationell forskning.

Senaste forskningsoutput

Biccler, J. L., Glimelius, I., Eloranta, S., Smeland, K. B., Brown, P. D. N., Jakobsen, L. H., Frederiksen, H., Mats Jerkeman, Fosså, A., Andersson, T. M. L., Holte, H., Bøgsted, M., El-Galaly, T. C. & Smedby, K. E., 2019 mar 20, I : Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology. 37, 9, s. 703-713 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Solans, M., Benavente, Y., Saez, M., Agudo, A., Naudin, S., Hosnijeh, F. S., Noh, H., Freisling, H., Ferrari, P., Besson, C., Mahamat-Saleh, Y., Boutron-Ruault, M. C., Kühn, T., Kaaks, R., Boeing, H., Lasheras, C., Rodríguez-Barranco, M., Amiano, P., Huerta, J. M., Barricarte, A. & 26 andraSchmidt, J. A., Vineis, P., Riboli, E., Trichopoulou, A., Bamia, C., Peppa, E., Masala, G., Agnoli, C., Tumino, R., Sacerdote, C., Panico, S., Skeie, G., Weiderpass, E., Mats Jerkeman, Ulrika Ericson, Späth, F., Nilsson, L. M., Dahm, C. C., Overvad, K., Bolvig, A. K., Tjønneland, A., de Sanjose, S., Buckland, G., Vermeulen, R., Nieters, A. & Casabonne, D., 2019, I : International Journal of Cancer. 145, 1, s. 122-131

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (42)