Lymfom - Klinisk forskning

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

Forskning

Maligna lymfom är tumörer utgående från immunsystemet. De innefattar ca 50 olika undergrupper med vitt skilda kliniska förlopp. Målet för vårt arbete är att förbättra överlevnad och livskvalitet för patienter med maligna lymfom, också med hänsyn tid långtidseffekter av behandling, samt att förbättra metoder för diagnostik och prognostik för dessa sjukdomar. Vår grupp har sedan många år bedrivit forskning angående kring samtliga aspekter av lymfom: studier av tumörbiologin med immunhistokemiska och molekylärbiologiska metoder, utveckling av diagnostik, samt populationsbaserade studier utgående från det Svenska Lymfomregistret. Unikt i Sverige är att vi också kunnat initiera egna kliniska prövningar med nya läkemedel för lymfombehandling. Sedan januari 2013 bedriver vi insamling av viabelfrysta tumörceller, plasma, serum och helblod från alla nydiagnosticerade lymfompatienter i Södra sjukvårdregionen (VIOLA), en unik resurs för translationell forskning.

Senaste forskningsoutput

Fatemeh Saberi Hosnijeh, Delphine Casabonne, Alexandra Nieters, Marta Solans, Sabine Naudin, Pietro Ferrari, James D. Mckay, Yolanda Benavente, Elisabete Weiderpass, Heinz Freisling, Gianluca Severi, Marie Christine Boutron Ruault, Caroline Besson, Claudia Agnoli, Giovanna Masala, Carlotta Sacerdote, Rosario Tumino, José María Huerta, Pilar Amiano, Miguel Rodriguez-Barranco & 15 andra, Catalina Bonet, Aurelio Barricarte, Sofia Christakoudi, Anika Knuppel, Bas Bueno-de-Mesquita, Matthias B. Schulze, Rudolf Kaaks, Federico Canzian, Florentin Späth, Mats Jerkeman, Charlotta Rylander, Anne Tjønneland, Anja Olsen, Kristin Benjaminsen Borch & Roel Vermeulen, 2021, I: International Journal of Cancer. 148, 9, s. 2115-2128

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Adam J. Olszewski, Lasse H. Jakobsen, Graham P. Collins, Kate Cwynarski, Veronika Bachanova, Kristie A. Blum, Kirsten M. Boughan, Mark Bower, Alessia Dalla Pria, Alexey Danilov, Kevin A. David, Catherine Diefenbach, Fredrik Ellin, Narendranath Epperla, Umar Farooq, Tatyana A. Feldman, Alina S. Gerrie, Deepa Jagadeesh, Manali Kamdar, Reem Karmali & 29 andra, Shireen Kassam, Vaishalee P. Kenkre, Nadia Khan, Seo Hyun Kim, Andreas K. Klein, Izidore S. Lossos, Matthew A. Lunning, Peter Martin, Nicolas Martinez-Calle, Silvia Montoto, Seema Naik, Neil Palmisiano, David Peace, Elizabeth H. Phillips, Tycel J. Phillips, Craig A. Portell, Nishitha Reddy, Anna Santarsieri, Maryam Sarraf Yazdy, Knut B. Smeland, Scott E. Smith, Stephen D. Smith, Suchitra Sundaram, Adam S. Zayac, Xiao Yin Zhang, Catherine Zhu, Chan Y. Cheah, Tarec C. El-Galaly & Andrew M. Evens, 2021, I: Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology. 39, 10, s. 1129-1138 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lasse Hjort Jakobsen, Torbjörn Callréus, Maurizio Sessa, Mats Jerkeman, Morten Andersen & Tarec Christoffer El-Galaly, 2021, I: Pharmacoepidemiology and Drug Safety.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (61)