Lymfom - Klinisk forskning

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

Forskning

Maligna lymfom är tumörer utgående från immunsystemet. De innefattar ca 50 olika undergrupper med vitt skilda kliniska förlopp. Målet för vårt arbete är att förbättra överlevnad och livskvalitet för patienter med maligna lymfom, också med hänsyn tid långtidseffekter av behandling, samt att förbättra metoder för diagnostik och prognostik för dessa sjukdomar. Vår grupp har sedan många år bedrivit forskning angående kring samtliga aspekter av lymfom: studier av tumörbiologin med immunhistokemiska och molekylärbiologiska metoder, utveckling av diagnostik, samt populationsbaserade studier utgående från det Svenska Lymfomregistret. Unikt i Sverige är att vi också kunnat initiera egna kliniska prövningar med nya läkemedel för lymfombehandling. Sedan januari 2013 bedriver vi insamling av viabelfrysta tumörceller, plasma, serum och helblod från alla nydiagnosticerade lymfompatienter i Södra sjukvårdregionen (VIOLA), en unik resurs för translationell forskning.

Senaste forskningsoutput

Naudin, S., Solans Margalef, M., Saberi Hosnijeh, F., Nieters, A., Kyrø, C., Tjønneland, A., Dahm, C. C., Overvad, K., Mahamat-Saleh, Y., Besson, C., Boutron-Ruault, M. C., Kühn, T., Canzian, F., Schulze, M. B., Peppa, E., Karakatsani, A., Trichopoulou, A., Sieri, S., Masala, G., Panico, S. & 21 andra, Tumino, R., Ricceri, F., Chen, S. L. F., Barroso, L. L., Huerta, J. M., Sánchez, M. J., Ardanaz, E., Menéndez, V., Amiano Exezarreta, P., Spaeth, F., Mats Jerkeman, Karin Jirstom, Schmidt, J. A., Aune, D., Weiderpass, E., Riboli, E., Vermeulen, R., Casabonne, D., Gunter, M., Brennan, P. & Ferrari, P., 2020 mar 30, I : International Journal of Cancer.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Selamawit Mekuria, Mats Jerkeman, Ola Forslund, Fikru, S. & Christer Borgfeldt, 2020 mar, I : Anticancer research. 40, 3, s. 1513-1517

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ekberg, S., E. Smedby, K., Glimelius, I., Nilsson-Ehle, H., Goldkuhl, C., Lewerin, C., Mats Jerkeman & Eloranta, S., 2020 feb 17, I : British Journal of Haematology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (48)