Medicinsk molekylärbiologi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Nyckelord

  • MikroRNA, exosomer, metastaser, prostatacancer

Beskrivning

Forskning

Vi studerar vilken betydelse mikroRNA har för uppkomst och spridning av prostatacancer. Speciellt fokuserar vi på den transienta regleringen av mikroRNA på den kaskad av processer som leder till metastaser, eftersom denna reglering ar reversibel och därför potentiellt kan påverkas terapeutiskt. För att bättre förstå dessa dynamiska processer använder vi oss av inmärkta tumörceller i funktioella screeningar, studier av de molekylära mekanismerna som styrs av individuella mikroRNA och vad som definierar cirkulerande tumör celler och exosomer. Vi är också intresserade av hur mikroRNA i vesiklar kan underlätta metastatisk spridning och vi undersöker även om vi kan använda dessa som nya markörer för prostatacancer progression. Sammantaget söker vi svar på frågan varför och hur cancerceller metastaserar men framför allt ledtrådar till hur vi kan förhindra detta och bidra till utveckling av ny behandling mot aggressiv prostatacancer.

Senaste forskningsoutput

Anson Ku, Hooi Ching Lim, Mikael Evander, Lilja, H., Thomas Laurell, Stefan Scheding & Yvonne Ceder, 2018, I : Analytical Chemistry. 90, 13, s. 8011-8019 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (14)