Medicinsk proteinvetenskap

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Fysiologi
  • Farmaceutisk vetenskap
  • Endokrinologi och diabetes
  • Kardiologi

Forskning

Apolipoprotein A-I i HDL Apolipoprotein A-I ingår i högdensitets-lipoprotein (HDL) som transporterar kolesterol och andra lipider i kroppen. Sällsynta varianter av apoA-I aggregerar som amyloider, vilket leder till organdysfunktion. Struktur-funktionsförhållandet hos fungerande apoA-I och hos amyloidogena apoA-I-varianter undersöks. HDL korrelerar också med förbättrad glukosmetabolism i diabetes. Ny kunskap om HDL kan därför vara ledande i sökandet efter nya innovativa peptidläkemedel för att förebygga och behandla diabetes och ateroskleros. Zinktransportör ZnT8 i diabetes ZnT8-transportören transporterar zink-joner in i insulingranuler som finns i pankreatiska beta-celler för lagring av insulin-zink kristaller. ZnT8-polymorfism är kopplad till risk för diabetes och utgör ett potentiellt mål för diabetes-behandling. Analyser av variant-specifik proteinstruktur och -funktion, samt cellulär organisation och funktionalitet, utförs för att förstå ZnT8s roll i diabetes.

Senaste forskningsoutput

Azhar, S., Bittner, S., Hu, J., Shen, W. J., Cortez, Y., Hao, X., Han, L., Jens O. Lagerstedt, Kraemer, F. B. & Johansson, J. O., 2019 jan 15, I : Molecular and Cellular Endocrinology. 480, s. 1-11

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Edmunds, S. J., Liébana-García, R., Oktawia Nilsson, Domingo-Espín, J., Caitriona Grönberg, Karin G Stenkula & Jens O Lagerstedt, 2019, I : Diabetologia. 62, 7, s. 1257-1267

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (36)