Medicinsk strålningsfysik, Malmö

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling
  • Cancer och onkologi
  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Nyckelord

  • Radioaktivitet, MRI, tomografi

Beskrivning

Medicinsk strålningsfysik är ett tvärvetenskapligt ämne där man studerar, vidareutvecklar och tar fram nya tillämpningar av joniserande och icke-joniserande strålning och radioaktiva spårsubstanser för bästa möjliga användning inom hälso- och sjukvård och medicinsk forskning. Området har viktiga tillämpningar inom strålbehandling vid cancer samt när det gäller strålningsdiagnostik med hjälp av röntgen, datortomografi, nuklearmedicin och magnetkamera MRI. Området är också centralt när det gäller att skydda människor och omgivande miljö mot skadliga effekter av strålning och radioaktivitet. Centrala kunskapsområden är strålningens växelverkan, dess detektion, dosimetri och biologiska effekter. Vår forskning är dels inriktad på utveckling av nya metoder för diagnostik och behandling med strålning, dels på kliniska tillämpningar av dessa metoder. Vi forskar även kring strålskydd för patienter, personal och allmänhet samt när det gäller beredskap mot svåra strålningsolyckor.

Forskning

Senaste forskningsoutput

Annika Mannerberg, Emilia Persson, Joakim Jonsson, Christian Jamtheim Gustafsson, Adalsteinn Gunnlaugsson, Lars E. Olsson & Sofie Ceberg, 2020 jul 10, I : Radiation oncology (London, England). 15, 1, 168.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Irma Mahmutovic Persson, Hanna Falk Håkansson, Anders Örbom, Jian Liu, Karin von Wachenfeldt, Lars E. Olsson & the TRISTAN Consortium the TRISTAN Consortium, 2020 jun 19, I : Frontiers in Physiology. 11, 584.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (683)