Medicinsk strålningsfysik, Malmö

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling
  • Cancer och onkologi
  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Nyckelord

  • Radioaktivitet, MRI, tomografi

Beskrivning

Medicinsk strålningsfysik är ett tvärvetenskapligt ämne där man studerar, vidareutvecklar och tar fram nya tillämpningar av joniserande och icke-joniserande strålning och radioaktiva spårsubstanser för bästa möjliga användning inom hälso- och sjukvård och medicinsk forskning. Området har viktiga tillämpningar inom strålbehandling vid cancer samt när det gäller strålningsdiagnostik med hjälp av röntgen, datortomografi, nuklearmedicin och magnetkamera MRI. Området är också centralt när det gäller att skydda människor och omgivande miljö mot skadliga effekter av strålning och radioaktivitet. Centrala kunskapsområden är strålningens växelverkan, dess detektion, dosimetri och biologiska effekter. Vår forskning är dels inriktad på utveckling av nya metoder för diagnostik och behandling med strålning, dels på kliniska tillämpningar av dessa metoder. Vi forskar även kring strålskydd för patienter, personal och allmänhet samt när det gäller beredskap mot svåra strålningsolyckor.

Forskning

Senaste forskningsoutput

M. Abend, S. A. Amundson, C. Badie, K. Brzoska, R. Hargitai, R. Kriehuber, S. Schüle, E. Kis, S. A. Ghandhi, K. Lumniczky, S. R. Morton, G. O’Brien, D. Oskamp, P. Ostheim, C. Siebenwirth, I. Shuryak, T. Szatmári, M. Unverricht-Yeboah, E. Ainsbury, C. Bassinet & 7 andra, U. Kulka, U. Oestreicher, Y. Ristic, F. Trompier, A. Wojcik, L. Waldner & M. Port, 2021 dec, I: Scientific Reports. 11, 9756.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Emilia Persson, Sevgi Emin, Jonas Scherman, Christian Jamtheim Gustafsson, Patrik Brynolfsson, Sofie Ceberg, Adalsteinn Gunnlaugsson & Lars E. Olsson, 2021 dec, I: Radiation Oncology. 16, 1, 150.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (749)