Medicon Bridge

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Forskning

Medicon Bridge är en centrumbildning som skall skapa, förenkla och underlätta samarbeten mellan vård, akademi och företag för att kunna ge patienter tillgång och nytta av ny medicinsk teknik. Medicon Bridge utgör en regional nod i det VINNOVA-finansierade nationella innovationsprogrammet för medicinsk teknik, Medtech4Health.

Senaste forskningsoutput

Sandra Sjostrand, Maria Evertsson, Claire Thring, Marion Bacou, Susan Farrington, Susan Moug, Carmel Moran, Tomas Jansson & Helen Mulvana, 2019 dec 9, 2019 IEEE International Ultrasonics Symposium, IUS 2019. IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., s. 1077-1080 4 s. 8926058. (IEEE International Ultrasonics Symposium, IUS; vol. 2019-October).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Maria Evertsson, Sandra Sjostrand, Tobias Erlov, Ingrid Svensson, Roger Andersson, Magnus Cinthio & Tomas Jansson, 2019 dec 9, 2019 IEEE International Ultrasonics Symposium, IUS 2019. IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., s. 2373-2375 3 s. 8925951. (IEEE International Ultrasonics Symposium, IUS; vol. 2019-October).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (7)