Melodi i kommunikation mellan människa och katt (Meowsic)

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Människa–katt-kommunikation, kattvokaliseringar, katt-intonation, kattmelodi, kattprat

Forskning

Katten är ett av våra mest populära sällskapsdjur, och de används allt oftare i terapi och som sällskap på bl.a. äldreboenden. Därför är det viktigt att vi får en bild av relationen mellan katt och människa, och hur vi kommunicerar med varandra. Katten har lärt sig att kommunicera med människor med både visuella signaler och ljud. Vi vet dock fortfarande väldigt lite om hur katter och människor ”pratar” med varandra. Katter varierar melodin i sina läten ganska mycket, kanske på ett sätt som liknar hur vi människor gör, men vi vet ännu inte hur vi ska tolka de olika melodierna. Ett av projektets mål är att ta reda på mer om detta. Dessutom vill forskargruppen studera hur katter uppfattar mänskligt tal med olika röster, melodi och talstil. Projektet finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, och representerar pionjärarbete inom området människa–katt-kommunikation.

Senaste forskningsoutput

Susanne Schötz, 2020 jan 1, Pets as Sentinels, Forecasters and Promoters of Human Health. Springer International Publishing, s. 319-347

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Susanne Schötz, 2019 jun 10, Proceedings from FONETIK 2019 Stockholm, June 10–12, 2019. Heldner, M. (red.). Stockholm, s. 67 6 s. 12

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Susanne Schötz, 2019 jan 15, 1 uppl. Stockholm: Forum. 264 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (15)