Mikrobiologigruppen

Organisation: forskargrupp

Beskrivning

Forskargruppen Mikrobiologi är en produktiv forskningsmiljö med gemensamma intressen och tillvägagångssätt. I gruppen studerar vi gram-positiva bakterier, dit stafylokocker, streptokocker, mykobakterier, Streptomyces och Bacillus hör. De är av stor medicinsk, ekologisk och industriell betydelse

Forskning

Vi specialiserar oss på gram-positiva bakteriers molekylära och cellbiologiska aspekter och tittar speciellt på enzymer med hemgrupper, bildning av bakteriesporer, bakteriers cellskelett, tillväxt och celldifferentiering hos Streptomyces samt bakteriers reaktioner på stress. Vi har ett antal olika projekt där vi bland annat tittar på bakterieinfektioner och inflammationer, fundamentala problem inom bakteriell cellbiologi, hemproteiner, stressreaktioner och anpassningar hos bakterier. Vi tittar även på hur bakterier reagerar på om syrehalten ökar eller minskar. Forskningen är grundforskning men resultaten hoppas vi ska kunna öka kunskapen om cellers grundläggande livsprocesser och ge upphov till nya läkemedel och nya antibakteriella substanser.

Senaste forskningsoutput

Lars Hederstedt, 2021, I: Biochemistry (Moscow). 86, 1, s. 8-21 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Miroslav Jurásek, Klas Flärdh & Robert Vácha, 2020 aug 1, I: Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. 1862, 8, 183144.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Paul G. Becher, Vasiliki Verschut, Maureen J. Bibb, Matthew J. Bush, Béla P. Molnár, Elisabeth Barane, Mahmoud M. Al-Bassam, Govind Chandra, Lijiang Song, Gregory L. Challis, Mark J. Buttner & Klas Flärdh, 2020 apr 6, I: Nature Microbiology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (77)