Barnmorskans forskningsområde - reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Beskrivning

Forskningen fokuserar på prekonceptionell hälsa, psykisk ohälsa, förlossningsrädsla, födande och förebyggande av bristningar, postpartumvård och amning samt pedagogik inom barnmorskeprogrammet. Våra forskningsfrågor utgår från barnmorskans profession med fokus på vården före, i samband med och efter barnafödande. Barnmorskans verksamhetsområde innehåller hälsofrämjande arbete och prevention genom graviditet, förlossning och eftervård. Familjens delaktighet i beslutsfattande och ge ett gott stöd är centralt i arbetet. Barnmorskans arbete innefattar också det nyfödda barnet och nyföddhetsvård. Barnmorskor arbetar även på ungdomsmottagningar, inom cancerscreening, gynekologisk vård och abortverksamhet liksom vid mottagningar för infertilitetsproblematik och antikonception.

Senaste forskningsoutput

Baylis, R., Ekdahl, J., Haines, H. & Christine Rubertsson, 2019 maj 31, I : Women and Birth.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Hildingsson, I., Karlström, A., Christine Rubertsson & Haines, H., 2019 feb, I : Women and Birth. 32, 1, s. 58-63

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (21)