Mitokondriell Medicin

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi

Nyckelord

Forskning

För kroppens vävnader är omvandling av syrgas och näringsämnen till energi av stor vikt, och detta särskilt vid sjukdomsprocesser. Vi vill klargöra mitokondriens roll för organpåverkan, framför allt vid sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet men även vid organsvikt till följd av sepsis samt läkemedelsbiverkan. Forskningen är inriktad mot utveckling av nya strategier för diagnostik, behandling och behandlingsutvärdering. Mer specifikt kommer vi att (i) vidareutveckla och validera våra metoder för att undersöka mitokondriefunktion i kroppen genom enkla och snabba ingrepp såsom blodprov, finnålsbiopsier eller vävnadsbiopsier från operationer och (ii) undersöka om det i barn med misstänkt mitokondriesjukdom, patienter med kroniska sjukdomar i centrala nervsystemet och blodförgiftning finns tecken på förändrad mitokondriefunktion. (iii) Utveckla läkemedel som kan skydda eller förbättra mitokondriefunktion hos barn med mitokondriesjukdom.

Senaste forskningsoutput

De Bus, L., Depuydt, P., Steen, J., Dhaese, S., De Smet, K., Tabah, A., Akova, M., Cotta, M. O., De Pascale, G., Dimopoulos, G., Fujitani, S., Garnacho-Montero, J., Leone, M., Lipman, J., Ostermann, M., Paiva, J-A., Schouten, J., Sjövall, F., Timsit, J-F., Roberts, J. A. & 6 andra, Zahar, J-R., Zand, F., Zirpe, K., De Waele, J. J., DIANA study group & Martin Spångfors, 2020 jun 9, I : Intensive Care Medicine.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mohamed Jemaà, Kifagi, C., Sonia Simon Serrano & Ramin Massoumi, 2020 apr 8, I : Cellular Physiology and Biochemistry. 54, 2, s. 303-320

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (57)