Mitokondriell Medicin

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi

Nyckelord

Forskning

För kroppens vävnader är omvandling av syrgas och näringsämnen till energi av stor vikt, och detta särskilt vid sjukdomsprocesser. Vi vill klargöra mitokondriens roll för organpåverkan, framför allt vid sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet men även vid organsvikt till följd av sepsis samt läkemedelsbiverkan. Forskningen är inriktad mot utveckling av nya strategier för diagnostik, behandling och behandlingsutvärdering. Mer specifikt kommer vi att (i) vidareutveckla och validera våra metoder för att undersöka mitokondriefunktion i kroppen genom enkla och snabba ingrepp såsom blodprov, finnålsbiopsier eller vävnadsbiopsier från operationer och (ii) undersöka om det i barn med misstänkt mitokondriesjukdom, patienter med kroniska sjukdomar i centrala nervsystemet och blodförgiftning finns tecken på förändrad mitokondriefunktion. (iii) Utveckla läkemedel som kan skydda eller förbättra mitokondriefunktion hos barn med mitokondriesjukdom.

Senaste forskningsoutput

Gnaiger, E., Eleonor Åsander Frostner, Johannes Ehinger, Eskil Elmer, Sarah Piel, Zvejniece, L. & MitoEAGLE Task Group, 2019 apr 24

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Roberts, J. A., Alobaid, A. S., Wallis, S. C., Perner, A., Lipman, J. & Fredrik Sjövall, 2019, I : The Journal of antimicrobial chemotherapy. 74, 6, s. 1662-1669 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Michael Karlsson, Pukenas, B., Chawla, S., Johannes K. Ehinger, Plyler, R., Stolow, M., Gabello, M., Hugerth, M., Eskil Elmér, Hansson, M. J., Margulies, S. & Kilbaugh, T., 2019, I : Journal of Neurotrauma. 36, 1, s. 14-24 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (47)