Molekylär cancerforskning

Organisation: forskargrupp

Beskrivning

Forskning

En av de substanser reglerar nybildningen av celler i kroppen, är de s k tillväxtfaktorerna. Bland dessa tillväxtfaktorer finns stem cell factor och FLT3 ligand, som bl. a. binder till blod-stamceller och stimulerar dessa till att växa till, men även tilll celler som bygger upp fina kärl, celler som har med immunförsvaret att göra. I vissa former av cancer är dessa receptorer muterade, och därigenom ”kortslutna” så att de ständigt signalerar tillväxt. Detta är fallet i bl a akut myeloisk leukemi där en stor andel patienter har mutationer i FLT3. I vissa fall av melanom är en annan tillväxtfaktor-receptor ,KIT, muterad liksom i vissa former av tarm-cancer, i testikelcancer etc. Men hur kan mutationen leda till cancer? Genom att studera hur det hela går till i detalj och hur signaleringen regleras kan vi bättre förstå förloppen och också utveckla läkemedel som effektivt hämmar de signaleringsmekanismer som cancer-cellerna är beroende av och därigenom förbättra för patienterna.

Senaste forskningsoutput

Liang, J., Shi, J., Wang, N., Zhao, H. & Jianmin Sun, 2019, I : Journal of Cancer. 10, 1, s. 105-111 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Hyrenius-Wittsten, A., Pilheden, M., Sturesson, H., Hansson, J., Walsh, M. P., Song, G., Kazi, J. U., Liu, J., Ramakrishan, R., Garcia-Ruiz, C., Nance, S., Gupta, P., Zhang, J., Rönnstrand, L., Hultquist, A., Downing, J. R., Lindkvist-Petersson, K., Paulsson, K., Järås, M., Gruber, T. A. & 2 andraMa, J. & Anna K. Hagström-Andersson, 2018 dec 1, I : Nature Communications. 9, 1, 1770.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (16)