Molekylär ekologi och evolution

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Nyckelord

Beskrivning

Forskargruppen Molekylär ekologi och evolution forskar inom både evolutionsbiologi och beteendeekologi. Studiesystemen vi använder spänner från bakterier och parasiter via insekter till fåglar och däggdjur. Gemensamt för forskningsprojekten i gruppen är att vi använder molekylära tekniker för att besvara evolutionära och ekologiska frågeställningar.

Forskning

I fokus finns olika fåglar, däggdjur och insekter men också deras parasiter och mikrober som orsakar sjukdomar. Gemensamt för våra olika forskningsprojekt är att vi utnyttjar genetiska metoder för att undersöka skillnader mellan arter, populationer eller individer. Frågeställningarna i våra projekt är nästan lika diversa som organismerna vi studerar. Några projekt handlar om hur arter bildas och hur deras arvsmassa påverkar och påverkas av artbildningsprocessen. Hos många arter finns ofta betydande variation i utseende (till exempel färg och kroppsstorlek), fysiologi (immunförsvaret) eller beteenden (partnerval, flyttningsstrategi). I flera projekt undersöker vi vilka gener som styr och påverkar sådana egenskaper och hur selektionen (det naturliga urvalet) påverkar dessa, inom och mellan arter.

Senaste forskningsoutput

Arif Ciloglu, Vincenzo A. Ellis, Mélanie Duc, Philip A. Downing, Abdullah Inci & Staffan Bensch, 2020 dec 1, I : Molecular Phylogenetics and Evolution. 153, 106947.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tianhao Zhao, Mihaela Ilieva, Keith Larson, Max Lundberg, Júlio M. Neto, Kristaps Sokolovskis, Susanne Åkesson & Staffan Bensch, 2020 maj 29, I : Movement Ecology. 8, 22.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (587)