Molekylär neurogenetik

Organisation: forskargrupp

Senaste forskningsoutput

Cajsa Davegårdh, Johanna Säll, Anna Benrick, Christa Broholm, Petr Volkov, Alexander Perfilyev, Tora Ida Henriksen, Yanling Wu, Line Hjort, Charlotte Brøns, Ola Hansson, Maria Pedersen, Jens U Würthner, Klaus Pfeffer, Emma Nilsson, Allan Vaag, Elisabet Stener-Victorin, Karolina Pircs, Camilla Scheele & Charlotte Ling, 2021 apr 23, I: Nature Communications. 12, 2431.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Marie E Jönsson, Raquel Garza, Yogita Sharma, Rebecca Petri, Erik Södersten, Jenny G Johansson, Pia A Johansson, Diahann Am Atacho, Karolina Pircs, Sofia Madsen, David Yudovich, Ramprasad Ramakrishnan, Johan Holmberg, Jonas Larsson, Patric Jern & Johan Jakobsson, 2021, I: EMBO Journal. 40, 9, s. e106423

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anna M Klawonn, Michael Fritz, Silvia Castany, Marco Pignatelli, Carla Canal, Fredrik Similä, Hugo A Tejeda, Julia Levinsson, Maarit Jaarola, Johan Jakobsson, Juan Hidalgo, Markus Heilig, Antonello Bonci & David Engblom, 2021, I: Immunity. 54, 2, s. 225-234

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (67)