Molekylär barnonkologi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Barncancer, neuroblastom, metastasering, behandlingsresistens

Beskrivning

Forskning

Neuroblastom är en barncancer som ofta uppstår i binjuren. Neuroblastom som sprider sig (metastaserar) är i ibland mycket svårbehandlade. Delvis beror detta på att det inte funnits kliniskt relevanta modeller för att studera tumörens spridning. Vi har nyligen utvecklat unika modeller av neuroblastom genom att använda tumörceller som kommer direkt från patienter. Våra modeller efterliknar kliniskt viktiga kännetecken av sjukdomen inklusive spridningsmönster. Vi har därför nu bättre möjligheter än tidigare att förutsäga vilka läkemedel som kommer att vara effektiva hos cancerpatienter. Vi kommer använda modellerna för att dels förstå mekanismer för tumörväxt och metastasering men också testa nya läkemedel som kan blockera tumörens tillväxt och metastasering. Projektet kan leda till bättre behandlingsstrategier och därmed förlänga överlevnaden och öka livskvalitén för barn med neuroblastom. Våra resultat kan även bidra till ökad förståelse för många andra liknande cancertyper.

Senaste forskningsoutput

María Victoria Ruiz-Pérez, Lourdes Sainero-Alcolado, Ganna Oliynyk, Isabell Matuschek, Nicola Balboni, S. J.Kumari A. Ubhayasekera, Marteinn Thor Snaebjornsson, Kamil Makowski, Kristina Aaltonen, Daniel Bexell, Dolors Serra, Roland Nilsson, Jonas Bergquist, Almut Schulze & Marie Arsenian-Henriksson, 2021, I: iScience. 24, 2, 102128.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (28)