Molekylär skelettbiologi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Reumatologi och inflammation

Beskrivning

Brosk och ben är vävnader som innehåller mycket extracellulär matrix. Sammansättningen av matrix bidrar till dess speciella egenskaper: brosket motstår belastning och ger låg friktion medan benet fungerar främst som support, skyddar inre organ och mjuka vävnader (tex hjärna, hjärta och lungor), fungerar som hävstång till musklerna i skapandet av rörelse men bidrar också med lagring av kalcium.

Forskning

Forskningen syftar till att förstå funktion och struktur för olika proteiner i matrix samt hur dessa interagerar med varandra eller med cellerna i vävnaden. Vidare studeras olika vävnaders molekylära sammansättning med olika former av proteomik. Vid ledsjukdomarna artros och reumatoid artrit drabbas brosket genom nedbrytning av vävnad och förlust av funktion. Vi studerar denna vävnads-nedbrytning för att kartlägga tidiga förlopp i sjukdomsprocessen. Vi undersöker även följden av funktionsändrande mutationer i ett av de vanligast förekommande proteinerna i ledbrosk – aggrekan. Patienter med dessa funktionella mutationer drabbas ofta av kortväxthet samt tidig artrosutveckling. Dessa studier leder till ökad förståelse av sjukdomsförlopp som är kritisk vid utveckling av nya biomarkörer för tidigare diagnostik samt utveckling av ny terapi.

Senaste forskningsoutput

Dovile Sinkeviciute, Anders Aspberg, Yi He, Anne Christine Bay-Jensen & Patrik Önnerfjord, 2020 maj 12, I : BMC Rheumatology. 4, 30.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Shan Huang, Kristina A. Thomsson, Chunsheng Jin, Sally Alweddi, André Struglics, Ola Rolfson, Lena I. Björkman, Sebastian Kalamajski, Tannin A. Schmidt, Gregory D. Jay, Roman Krawetz, Niclas G. Karlsson & Thomas Eisler, 2020 mar 6, I : Scientific Reports. 10, 4215.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (28)