Molekylär tumörpatologi

Organisation: forskargrupp

  1. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Cancer och onkologi
    Nyckelord
    • Små molekyler, Djurmodeller