Molekylär kärlfysiologi

Organisation: forskargrupp

Beskrivning

Vår hypotes är att vi genom att förändra nivåerna av specifika miRNA i glatt muskulatur ska kunna förhindra skadliga förändringar i den glatta muskelcellens fenotyp och på så sätt motverka kärlsjukdom. Vi undersöker framförallt hur miRNA kan reglera kalciumsignalering och blidandet av cytoskelettala aktinfilament i de glatta muskelcellerna och hur detta kan styra genregleringen i cellerna. Vi undersöker även hur denna process påverkas av höga glukosnivåer vid diabetes och av mekanisk sträckning vid ett förhöjt blodtryck.

Forskning

Den glatta muskulaturen som omger blodkärlen är viktig för dess funktion genom att reglera kontraktion och relaxation vilket leder till att vi kan reglera blodtryck och blodflödet till våra organ. De glatta muskelcellerna kan dock förändras och tappa sin kontraktila förmåga och istället föröka sig genom celldelning. Detta kallas fenotypförändring och är en vanlig företeelse vid kärlförträngning efter kirurgiska ingrepp. I vissa fall som till exemplel vid diabetes kan fenotypförändringen även göra att de glatta muskelcellerna blir starkare och detta kan i sin tur leda till ett förhöjt blodtryck eftersom resistensen i kärlsystemet ökar. Nya rön har nu visat att små RNA molekyler som kallas mikroRNA (miRNA) är viktiga för regleringen av de gener och proteiner som uttrycks i cellen och miRNA tros ha betydelse för fenotypförändring och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom.

Senaste forskningsoutput

Azra Alajbegovic, Johan Holmberg, Fatima Daoud, Catarina Rippe, Gabriella Kalliokoski, Mari Ekman, Sébastien Daudi, Sigurdur Ragnarsson, Karl Swärd & Sebastian Albinsson, 2021 jan 29, I: Vascular Pharmacology. 106837.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Martina M De Santis, Hani N Alsafadi, Sinem Tas, Deniz A Bölükbas, Sujeethkumar Prithiviraj, Iran A Da Silva, Margareta Mittendorfer, Chiharu Ota, John Stegmayr, Fatima Daoud, Melanie Königshoff, Karl Swärd, Jeffery A Wood, Manlio Tassieri, Paul E Bourgine, Sandra Lindstedt, Sofie Mohlin & Darcy E Wagner, 2021, I: Advanced Materials. 33, 3, 2005476.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Karl Swärd, Sebastian Albinsson & Catarina Rippe, 2021, Vascular Mechanobiology in Physiology and Disease. Springer Science + Business Media, s. 69-96 28 s. (Cardiac and Vascular Biology; vol. 8).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (43)