Neurala gränsytor

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi
  • Fysiologi
  • Biomaterialvetenskap

Forskning

Möjligheten att operera in elektroder i hjärna och ryggmärg för att registrera signaler eller stimulera specifika områden kan teoretiskt förbättra livskvalitén för många patientgrupper. Vårt projekt syftar till att utveckla en ny generation av elektroder och att analysera de vävnadsreaktioner som uppkommer i nervvävnad efter elektrodinsättning. Projektet ingår som en integrerad del i det tvärvetenskapliga Neuronano Research Center's (NRC) forskning. Vidare studerar vi hur centrala nervsystemet reagerar när inflammmatorisk smärta induceras via UVB bestrålning av hud.

Senaste forskningsoutput

Knut Aspegren, Nils Danielsen & Gudrun Edgren, 2012, Studentlitteratur AB.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (69)