Neutrofiler – nya mekanismer och nya markörer

Organisation: forskargrupp

Forskning

Forskningen bedrivs vid avdelningen för infektionsmedicin på BMC i nära samarbete med avdelningen för reumatologi och fokuserar kring nya mekanismer hos neutrofiler (en slags vita blodkroppar) som kan förklara eller prognosticera infektionssjukdom eller infektionskänslighet. Projekten drivs både som translationella studier där vi försöker förklara mekanismerna varför infektionssjukdom uppträder hos vissa individer samt som kliniskt inriktade studier där fokus ligger på att hitta nya markörer för att förutsäga risk att utveckla allvarlig infektionssjukdom. De områden vi är speciellt intresserade av är: 1. Neutrofilfunktion i slemhinnesekret såsom i saliv och luftvägar. 2. Hur neutrofilens ytreceptorer och utsöndrade proteiner kan användas för att tidigare upptäcka allvarlig infektionssjukdom 3. Neutrofilfunktion vid neutrofilassocierade reumatologiska sjukdomar 4. Neutrofilfunktion vid inducerad immunbrist (såsom vid olika cancerterapier)

Senaste forskningsoutput

Maria Mossberg, Aladdin J. Mohammad, Fredrik Kahn, Mårten Segelmark & Robin Kahn, 2021, I: Rheumatology (Oxford, England). 60, 4, s. 1910-1914 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (10)