Nuclear Medicine Physics

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Forskning

Vår forskning inom nuklearmedicinsk fysik fokuserar på interndosimetri och dess koppling till biologiska effekter, samt utveckling av bildbehandlingsmetoder för en förbättrad dataanalys. Vi deltar i en klinisk forskningsstudie för behandling av neuroendokrina tumörer där vårt dosimetriprogram LundaDose spelar en nyckelroll. Vi utvecklar Monte-Carlo-programmet SIMIND för optimering av metoder för bildtagning och dosimetri. Nya inriktningar är kvantitativ tomografisk rekonstruktion för radionuklider med komplicerade emissionsspektra, samt metoder för tumördosimetri och validering i geometrier som skapas med 3D-skrivare. Vi utvecklar småskaliga modeller från mikroanatomiska strukturer av organ och vävnader för undersökning av strålningseffekter på cell- och vävnadsnivå. DNA dubbel-strängsbrott detekteras med immunofluorescensmikroskopi och ?-H2AX biomarkör. Forskargruppen har ett stort internationellt nätverk och är representerade i flera kommittéer och strålskyddsorganisationer.

Senaste forskningsoutput

Hagmarker, L., Svensson, J., Ryden, T., van Essen, M., Anna Sundlöv, Katarina Sjögreen Gleisner, Gjertsson, P. & Bernhardt, P., 2019 mar 22, I : Journal of Nuclear Medicine.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johan Gustafsson, Gustav Brolin & Michael Ljungberg, 2018 dec 12, I : Physics in Medicine and Biology. 63, 24, 245012.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

M. Ljungberg & K. Sjögreen Gleisner, 2018 nov 1, I : IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences. 2, 6, s. 527-540

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (14)