Nuclear Medicine Physics

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Forskning

Vår forskning inom nuklearmedicinsk fysik fokuserar på interndosimetri och dess koppling till biologiska effekter, samt utveckling av bildbehandlingsmetoder för en förbättrad dataanalys. Vi deltar i en klinisk forskningsstudie för behandling av neuroendokrina tumörer där vårt dosimetriprogram LundaDose spelar en nyckelroll. Vi utvecklar Monte-Carlo-programmet SIMIND för optimering av metoder för bildtagning och dosimetri. Nya inriktningar är kvantitativ tomografisk rekonstruktion för radionuklider med komplicerade emissionsspektra, samt metoder för tumördosimetri och validering i geometrier som skapas med 3D-skrivare. Vi utvecklar småskaliga modeller från mikroanatomiska strukturer av organ och vävnader för undersökning av strålningseffekter på cell- och vävnadsnivå. DNA dubbel-strängsbrott detekteras med immunofluorescensmikroskopi och ?-H2AX biomarkör. Forskargruppen har ett stort internationellt nätverk och är representerade i flera kommittéer och strålskyddsorganisationer.

Senaste forskningsoutput

Johan Gustafsson, Rodeño, E. & Mínguez, P., 2020 apr 21, I : Physics in Medicine and Biology. 65, 8, 085012.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Daniel Roth, Larsson, E., Anna Sundlöv & Katarina Sjögreen Gleisner, 2020, I : EJNMMI Physics. 7, 1, 46.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (20)