Nuclear Medicine Physics

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Forskning

Vår forskning inom nuklearmedicinsk fysik fokuserar på interndosimetri och dess koppling till biologiska effekter, samt utveckling av bildbehandlingsmetoder för en förbättrad dataanalys. Vi deltar i en klinisk forskningsstudie för behandling av neuroendokrina tumörer där vårt dosimetriprogram LundaDose spelar en nyckelroll. Vi utvecklar Monte-Carlo-programmet SIMIND för optimering av metoder för bildtagning och dosimetri. Nya inriktningar är kvantitativ tomografisk rekonstruktion för radionuklider med komplicerade emissionsspektra, samt metoder för tumördosimetri och validering i geometrier som skapas med 3D-skrivare. Vi utvecklar småskaliga modeller från mikroanatomiska strukturer av organ och vävnader för undersökning av strålningseffekter på cell- och vävnadsnivå. DNA dubbel-strängsbrott detekteras med immunofluorescensmikroskopi och ?-H2AX biomarkör. Forskargruppen har ett stort internationellt nätverk och är representerade i flera kommittéer och strålskyddsorganisationer.

Senaste forskningsoutput

A. Sundlöv & K. Sjögreen-Gleisner, 2021 feb 1, I: Clinical Oncology. 33, 2, s. 92-97 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Michaella Morphis, Johan A. van Staden, Hanlie du Raan & Michael Ljungberg, 2021, I: Heliyon. 7, 2, e06097.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johan Gustafsson, Emilia Rodeño & Pablo Mínguez, 2020 apr 21, I: Physics in Medicine and Biology. 65, 8, 085012.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (23)