Nutritionsepidemiologi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Näringslära
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Endokrinologi och diabetes

Nyckelord

  • Epidemiology, fetma

Beskrivning

Inom nutritionsepidemiologin studeras sambandet mellan kostvanor och sjukdomsrisk. Vi använder oss av stora befolkningsstudier, främst Malmö Kost Cancer-kohorten som etablerades på 90-talet och består av 28 098 individer. Kostmetoden som använts i Malmö Kost Cancer består av tre delar: a) en 7-dagars matdagbok b) ett 168-frågors semi-kvantitativt kostfrågeformulär c) en 45-60 minuters kostintervju. I forskargruppen undersöker vi om kostens sammansättning påverkar risken att utveckla hjärt-kärlsjukdom, fetma, typ 2 diabetes och cancer, och om ärftliga faktorer påverkar observerade samband. Malmö Kost Cancer har stora möjligheter att förtydliga kost-sambanden, eftersom kostdata har hög relativ validitet, och biobanken gör det möjligt att ta hänsyn till ärftliga skillnader. Tydlig information om kostens påverkan är av stor betydelse för folkhälsoarbetet, eftersom matvanorna, i motsats till många andra faktorer, kan förändras under hela livscykeln.

Senaste forskningsoutput

Obón-Santacana, M., Luján-Barroso, L., Freisling, H., Naudin, S., Boutron-Ruault, M. C., Mancini, F. R., Rebours, V., Kühn, T., Katzke, V., Boeing, H., Tjønneland, A., Olsen, A., Overvad, K., Lasheras, C., Rodríguez-Barranco, M., Amiano, P., Santiuste, C., Ardanaz, E., Khaw, K. T., Wareham, N. J. & 19 andraSchmidt, J. A., Aune, D., Trichopoulou, A., Thriskos, P., Peppa, E., Masala, G., Grioni, S., Tumino, R., Panico, S., Bueno-de-Mesquita, B., Sciannameo, V., Vermeulen, R., Emily Sonestedt, Sund, M., Weiderpass, E., Skeie, G., González, C. A., Riboli, E. & Duell, E. J., 2019 maj 20, I : International Journal of Cancer.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bixby, H., Aleksander Giwercman, Emily Sonestedt, Tanja Stocks, Ezzati, M. & NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), 2019 maj 9, I : Nature. 569, 7755, s. 260-264 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Visa alla (288)