Nutritionsepidemiologi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Näringslära
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Endokrinologi och diabetes

Nyckelord

  • Epidemiology, fetma

Beskrivning

Inom nutritionsepidemiologin studeras sambandet mellan kostvanor och sjukdomsrisk. Vi använder oss av stora befolkningsstudier, främst Malmö Kost Cancer-kohorten som etablerades på 90-talet och består av 28 098 individer. Kostmetoden som använts i Malmö Kost Cancer består av tre delar: a) en 7-dagars matdagbok b) ett 168-frågors semi-kvantitativt kostfrågeformulär c) en 45-60 minuters kostintervju. I forskargruppen undersöker vi om kostens sammansättning påverkar risken att utveckla hjärt-kärlsjukdom, fetma, typ 2 diabetes och cancer, och om ärftliga faktorer påverkar observerade samband. Malmö Kost Cancer har stora möjligheter att förtydliga kost-sambanden, eftersom kostdata har hög relativ validitet, och biobanken gör det möjligt att ta hänsyn till ärftliga skillnader. Tydlig information om kostens påverkan är av stor betydelse för folkhälsoarbetet, eftersom matvanorna, i motsats till många andra faktorer, kan förändras under hela livscykeln.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (307)