Yrkes- och miljödermatologi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi
  • Miljömedicin och yrkesmedicin
  • Klinisk laboratoriemedicin
  • Farmakologi och toxikologi

Nyckelord

  • Allergi, hud, kontaktallergi

Beskrivning

Vårt arbete syftar till att öka kunskapen om hur yttre miljöfaktorer påverkar hudsjukdom, speciellt eksem och med fokus på kontaktallergi. Kontaktallergi förekommer hos nästan 30% av den vuxna befolkningen. Det allergiska kontakteksemet kan ses var som helst på kroppen, ofta på händerna. Kliniskt kan man inte skilja eksem orsakat av inre faktorer, endogent eksem, och eksem orsakat av yttre faktorer, exogent eksem. För att fastställa diagnosen och kartlägga miljöpåverkan krävs anamnes, kontaktallergiutredning samt relevansbedömning. Handeksem är vanligt och ca 10% av den arbetsföra befolkningen drabbas. Handeksem drabbar oss redan i unga år och företrädelsevis kvinnor. Eksemsjukdom har negativ inverkan på livskvaliteten och handeksem är dessutom kostsamt. Genom att identifiera kontaktallergen kan man inte bara hjälpa den enskilde individen utan detta kan också leda till lagstiftning och reglering för att förbättra vår miljö.

Senaste forskningsoutput

Fisch, A., Nils Hamnerius & Marléne Isaksson, 2019 jul 1, I : Contact Dermatitis. 81, 1, s. 58-60 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Voller, L. M., Persson, L., Magnus Bruze, Ericson, M. E. & Hylwa, S. A., 2019 jul, I : Dermatitis. 30, 4, s. 259-263 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Martin Mowitz, Herman, A., Baeck, M., Marléne Isaksson, Annarita Antelmi, Nils Hamnerius, Ann Pontén & Magnus Bruze, 2019 jul, I : Contact Dermatitis. 81, 1, s. 27-31 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (530)