Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arbetsterapi
  • Annan hälsovetenskap

Nyckelord

  • Aktivitetsvetenskap, Global hälsa, Välbefinnande, Dagliga aktiviteter, Delaktighet

Beskrivning

Fokus för forskningen kan sammanfattas med orden vardag, hälsa och välbefinnande. Aktivitet, dess komplexitet, mening och vilken betydelse det har för människors upplevelse av hälsa och välbefinnande – är centralt. Vi som är organiserade i gruppen arbetar i varierande omfattning med undervisning, forskning och med att sprida våra resultat till brukare och olika verksamheter i samhället.

Forskning

Forskningen kan relateras till olika former av vardagsrelaterad hälsa och ohälsa.. Populationerna som fokuseras i olika studier kan befinna sig i varierande livsstadier med varierande behov. Exempel på denna forskning är implementeringsstudier, aktivitetsbaserade interventioner, kvalitativ forskning och begreppsanalyser. Vidare beforskas och utvecklas arbetsterapi teori och aktivitetsvetenskap. Vardagsrelaterad hälsa och ohälsa rör exempelvis människor som upplever olika aspekter av obalans eller svårigheter att utföra sina dagliga aktiviteter i sin vardag. Individerna som fokuseras kan befinna sig i olika livsfaser , i olika kontexter och med olika behov. Vi studerar effekten av interventioner för hälsofrämjande förändringar i vardagslivet, rehabiliteringsprocesser och hur dagliga aktivitetsmönster och dess mening för individer i vardagen påverkas i olika livsfaser.

Senaste forskningsoutput

Anna Gillisdotter, Malin Regardt & Eva Månsson Lexell, 2021 apr 16, I: Scandinavian Journal of Occupational Therapy. s. 1-10

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jackie Fox, Lena Karin Erlandsson & Agnes Shiel, 2021 feb 8, I: Scandinavian Journal of Occupational Therapy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kristina Orban, Katerina Vrotsou, Kajsa Ellegård & Lena Karin Erlandsson, 2021 jan 14, I: Scandinavian Journal of Occupational Therapy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (852)