Äldres hälsa och personcentrerad vård

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Beskrivning

Vår forskning fokuserar på den äldre personens hälsa och välbefinnande och hur vård och omsorg kan utgå ifrån personens och närståendes perspektiv. Målet med god vård och omsorg för äldre är att personen får stöd i att bibehålla eget ansvar för sin hälsa och vård, även vid omfattande hälsoproblem såsom i livets slutskede. Den demografiska utmaningen gör att en trygg och värdig vård och omsorg för äldre av god kvalitet förutsätter ett nytänkande och nära samarbete mellan forskare, äldre personer och vårdpersonal. Våra forskningsområden är: Kunskapsbaserad palliativ vård för äldre personer i särskilda boenden, Palliativ vård för äldre personer i Sverige och Kina, Anhörigas delaktighet i vården av äldre personer, Vård och omsorgskedjan för personer med demens och deras närstående, God vård och omsorg för äldre som åldras med livslånga funktionshinder, Hälsofrämjande insatser för personer med funktionsbegränsningar och Samordnad vård och omsorg för personer med utvecklingsstörning.

Senaste forskningsoutput

Connie Lethin, Helena Leino-Kilpi, Michel H.C. Bleijlevens, Astrid Stephan, Maria S. Martin, Karin Nilsson, Christer Nilsson, Adelaida Zabalegui & Staffan Karlsson, 2020, I : Dementia. 19, 3, s. 640-660

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mattias Norrbäck, Per Tynelius, Gerd Ahlström & Finn Rasmussen, 2019 mar 28, I : BMC Public Health. 19, 1, s. 1-11 347.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (220)