Delaktighet, åldrande och vardagsliv

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arbetsterapi
  • Miljömedicin och yrkesmedicin
  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Beskrivning

Målgruppen för vår forskning är vuxna med begränsningar i delaktighet och vardagsliv på grund av sjukdom, skada eller ålder. Forskningen baseras på teorier och modeller hämtade bland annat ur arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, gerontologi, rehabilitering, hälsoekonomi, utvärdering och implementeringsforskning. Forskargruppen är knuten till Centre for Ageing and Supportive Environments, CASE, ett Forte-centrum vid Lunds universitet, finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte - tidigare FAS) under 2007-2016. Forskningen finansieras också av bland annat Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, FORMAS.

Forskning

Vår forskargrupp bedriver forskning inriktad på delaktighet och vardagliga aktiviteter och hur dessa kan möjliggöras eller underlättas i en åldrandeprocess. Mer specifikt fokuserar forskningen på hur olika interventioner i bostaden kan bidra till delaktighet, självständighet och ett aktivt vardagsliv. Till exempel genom att bostaden anpassas till aktuella behov. Ett annat fokus är sambanden mellan delaktighet, boende och användning av mobilitetshjälpmedel. Såväl klienters som närståendes perspektiv studeras. Forskningen har ett tydligt fokus på utvärdering och implementering och innefattar även hälsoekonomi. Vi bedriver metodutveckling inriktad på bedömning och utvärdering av boendemiljö och aktivitet och delaktighet. Ett exempel är utvecklingen av instrumentet Användbarheten i Min Bostad (eng. Usability in My Home).

Senaste forskningsoutput

Gabriella Nilsson, Lisa Ekstam, Anna Axmon & Janicke Andersson, 2021 maj 6, I: Journal of Aging & Social Policy. 22 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Eric Asaba, Rebecca M. Aldrich, Hanna Gabrielsson, Lisa Ekstam & Lisette Farias, 2021, I: Journal of Occupational Science. 28, 1, s. 81-94

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Francesco Barbabella, Francesco Balducci, Carlos Chiatti, Antonio Cherubini & Fabio Salvi, 2021, I: Aging clinical and experimental research. 33, 3, s. 659-668

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (85)