Cancercellers evolution

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Genetik
  • Cancer och onkologi
  • Pediatrik
  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi

Nyckelord

Beskrivning

Forskning

Cancerceller är ofta mer genetiskt instabila än kroppens normala celler. Om denna genetiska instabilitet leder till skillnader i biologiska egenskaper inom olika delar av tumörer är emellertid ytterst dåligt utforskat. Orsaken är att det tekniskt har varit svårt att skapa kartor över cancercellers variation inom patienter. Frånvaron av sådana kartor är en utmaning för modern cancerbehandling av två skäl: 1. Vi saknar därigenom kunskap för vad som händer i cancercellerna när cellgiftsbehandling slutar att fungera i enskilda patienter. 2. Vi saknar kunskap om den reella variationen av de s.k. biomarkörer vi mäter i vävnadsprov från tumörer för att bestämma behandling av enskilda patienter. Vårt projekt använder en kombination av traditionell patologi och de senaste molekylärgenetiska metoderna för att skapa evolutionära kartor av tumörutveckling hos barn med cancer. Vi inriktar hos främst på diagnoserna neuroblastom, Wilms tumör och rhabdomyosarkom.

Senaste forskningsoutput

Lily Deland, Simon Keane, Thomas Olsson Bontell, Helene Sjögren, Henrik Fagman, Ingrid Øra, Esther De La Cuesta, Magnus Tisell, Jonas A Nilsson, Katarina Ejeskär, Magnus Sabel & Frida Abel, 2021, I: Cancer Biology & Therapy. 22, 3, s. 184-195

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (48)