Perinatal och kardiovaskulär epidemiologi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi
  • Kardiologi
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Nyckelord

  • Preeklampsi, kranskärlssjukdom, epidemiologi, statistik

Beskrivning

Forskargruppschef är docent Simon Timpka. Det övergripande målet för oss i forskargruppen Perinatal och kardiovaskulär epidemiologi är att förbättra hälsan för kvinnor och deras barn genom forskning av hög kvalitet. Vi vill samtidigt erbjuda utbildning av högsta kvalitet för studenter och juniora kollegor genom engagerad handledning, mentorskap, och allmän de-mystifiering av akademin. Vår expertis är epidemiologi, klinisk kvinnohälsa, statistik och klinisk forskningsmetodik. Vår forskning är tvär-disciplinär och inkluderar obstetrik & gynekologi, kardiologi, endokrinologi, och epidemiologi. Forskargruppens finansiering består huvudsakligen av anslag från Vetenskapsrådet, Hjärt-lungfonden, Läkaresällskapet, och Jeanssons stiftelse.

Senaste forskningsoutput

Fredrika Schill, Simon Timpka, Peter M Nilsson, Olle Melander & Sofia Enhörning, 2021 maj 30, I: ESC Heart Failure.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Harriett C. Latham-Cork, Kate F. Walker, Jim G. Thornton, Omar Sigurvin Gunnarsson, Annette Säfholm, Monika Cardell & Helena Strevens, 2021, I: European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology. 256, s. 419-424 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (15)