Personlig patologi och cancerbehandling

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Forskning

Trots de senaste årtiondenas betydande framsteg inom cancerforskningen, vilket bland annat avspeglas i ett ständigt ökande utbud av nya läkemedel, har cancerdiagnostiken, som bedrivs av patologer, inte utvecklats i samma takt. För att uppnå visionen om individualiserad cancerbehandling måste därför den kliniska patologin utveckla bättre verktyg för att kunna identifiera biologiska särdrag, s.k. biomarkörer, hos enskilda tumörer, som ger information om prognos och effekt av olika typer av behandlingar. Min forskning har som främsta fokus att identifiera sådana biomarkörer. För detta ändamål utför vi storskaliga antikroppsbaserade analyser av olika proteiner i humana tumörer. Vi studerar såväl tumörcellerna som den omgivande mikromiljön, t ex samspelet med immunförsvaret. De mest lovande biomarkörkandidaterna studeras sedan även i olika modellsystem med cancercellinjer. Vi studerar även hur genetiska och livsstilsrelaterade faktorer påverkar tumörutveckling och överlevnad.

Senaste forskningsoutput

Naudin, S., Solans Margalef, M., Saberi Hosnijeh, F., Nieters, A., Kyrø, C., Tjønneland, A., Dahm, C. C., Overvad, K., Mahamat-Saleh, Y., Besson, C., Boutron-Ruault, M. C., Kühn, T., Canzian, F., Schulze, M. B., Peppa, E., Karakatsani, A., Trichopoulou, A., Sieri, S., Masala, G., Panico, S. & 21 andra, Tumino, R., Ricceri, F., Chen, S. L. F., Barroso, L. L., Huerta, J. M., Sánchez, M. J., Ardanaz, E., Menéndez, V., Amiano Exezarreta, P., Spaeth, F., Mats Jerkeman, Karin Jirstom, Schmidt, J. A., Aune, D., Weiderpass, E., Riboli, E., Vermeulen, R., Casabonne, D., Gunter, M., Brennan, P. & Ferrari, P., 2020 mar 30, I : International Journal of Cancer.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Hanna Sartor, Bjurberg, M., Mihaela Asp, Kahn, A., Jenny Brändstedt, Päivi Kannisto & Karin Jirström, 2020 mar 7, I : Journal of Ovarian Research. 13, 1, 26.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (75)