Feromongruppen

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Nyckelord

Beskrivning

Forskargruppen Feromongruppen undersöker hur insekter använder feromoner (kemiska signaler som lukt och smak) för att hitta föda, hitta en partner att para sig med eller ett lämpligt ställe att lägga ägg på.

Forskning

Vi studerar hur feromoner fungerar morfologiskt, fysiologiskt, beteendemässigt och ekologiskt. Vi undersöker också hur de kemiska signalerna har utvecklats såväl evolutionärt som genetiskt. Vi undersöker också hur våra forskningsresultat kan användas i praktiken. Ett exempel på användningsområde är bekämpning av skadeinsekter, ett annat att hitta hotade eller sällsynta insektsarter. Eftersom feromoner oftast är artspecifika går det att skräddarsy signaler som bara har effekt på en viss art av skadeinsekter. Då minimerar vi risken att påverka andra arter. Med hjälp av syntetiska feromoner som efterliknar honors feromoner när de vill para sig kan vi lura hannar av samma art till olika typer av fällor. På så vis kan vi begränsa skadeinsekter utan att använda gifter.

Senaste forskningsoutput

Jean Marc Lassance, Bao Jian Ding & Christer Löfstedt, 2021 dec, I: BMC Biology. 19, 1, 83.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Daniel Powell, Ewald Groβe-Wilde, Paal Krokene, Amit Roy, Amrita Chakraborty, Christer Löfstedt, Heiko Vogel, Martin N. Andersson & Fredrik Schlyter, 2021 sep 9, I: Communications Biology. 4, 9 s., 1059.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (448)