Fysioterapi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik

Beskrivning

Fysioterapi omfattar kunskap om människan i rörelse och förmågan att uppfatta, ta tillvara, kontrollera och använda kroppen på ett ändamålsenligt sätt. Forskning inom fysioterapi vill förklara och förstå människors hälsa ur olika perspektiv där mångfald och jämlikhet beaktas. Fysioterapi främjar hälsa och förbygger ohälsa under olika faser i livet med målsättningen att öka funktion, aktivitet och delaktighet.

Forskning

Forskningen strävar efter att öka förståelsen för såväl hälsofrämjande som sjukdoms- och skademekanismer och av beteendemässiga, biomekaniska och fysiologiska effekter. Fysioterapi kan omfatta studier av processer, metoder, teorier och implementering på olika organisatoriska nivåer. Det innefattar även att utveckla tester och mätmetodik för funktionsbedömning och att utveckla behandlings- och träningsmodeller. Forskningen sker huvudsakligen inom sju olika områden: Fysisk aktivitet och träning, Människan i arbetslivet, Beteendemedicin och mental hälsa, Pedagogik, Muskuloskeletala besvär, Epidemiologi och folkhälsa och Neurologi.

Senaste forskningsoutput

Tobias Wörner, Frida Eek, Jesper Kraus-Schmitz, Mikael Sansone & Anders Stålman, 2021 maj 21, I: Acta Orthopaedica. 92, s. 1-6

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (811)