Proaktiv, integrerad vård

Organisation: forskargrupp

Beskrivning

Forskargruppen proaktiv, integrerad vård bedriver hälsovetenskaplig forskning med fokus på hur vård och omsorg fungerar och hur den kan utformas för att på bästa sätt möta patienters, närståendes och vårdpersonals behov. Gruppens forskning utgår primärt från patienters och närståendes perspektiv och flera projekt syftar till att utveckla eller utvärdera komplexa interventioner. Gruppen bedriver forskning inom bland annat äldres vård och omsorg, barnsjukvård, kirurgisk vård och palliativ vård.

Senaste forskningsoutput

Håkan Ohlsson, Gideon Wahlberg, Marlene Malmström, Rita Gustafsson, Anna Sundlöv, Erik Nordenström & Martin Almquist, 2021 maj 9, I: World Journal of Surgery.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (18)