Proteinfosforylering

Organisation: forskargrupp

Beskrivning

Det övergripande målet i vår forskning är att kartlägga och studera rollen för olika kinas-nätverk i fettväv, eftersom denna vävnad deltar vid uppkomst av t2d. Huvudsakligt fokus är på en kinas-familj bestående av amp-aktiverat proteinkinas (ampk) och 12 av dess släktingar, varav vi är särskilt intresserade av salt-inducerade kinaser (sik). Vi har visat att sik2-nivån är sänkt i fettväv från individer med fetma undersöker nu vilken roll detta har i utvecklingen av diabetes. Ampk är ett mål för existerande och nya läkemedel för diabetes-behandling och vi utreder vilken effekt dessa läkemedel kommer att ha i fettceller.

Forskning

Proteinkinaser utgör den största enzym-familjen i genomet, och utgör länkarna i de signalkedjor som styr cellers aktiviteter. Kinasernas uppgift är att fästa en fosfatgrupp på nästa protein i kedjan, i en process kallad proteinfosforylering. Felaktiga signalkedjor är en bakomliggande orsak till bland annat cancer och typ 2 diabetes (t2d, åldersdiabetes). Ökad kunskap kring kinasers roll i friska och sjuka celler, krävs därför för att bättre kunna förebygga och behandla dessa sjukdomar.

Senaste forskningsoutput

Ducommun, S., Deak, M., Zeigerer, A., Olga Göransson, Seitz, S., Collodet, C., Madsen, A. B., Jensen, T. E., Viollet, B., Foretz, M., Gut, P., Sumpton, D. & Sakamoto, K., 2019, I : Cellular Signalling. 57, s. 45-57 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johanna Säll, Florentina Negoita, Björn Hansson, Franziska Kopietz, Linder, W., Pettersson, A. M. L., Mikael Ekelund, Laurencikiene, J., Eva Degerman, Karin G Stenkula & Olga Göransson, 2019, I : Cellular Signalling. 55, s. 73-80

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (39)