Enheten för psykiatrisk neuromodulering (PNU)

Organisation: forskargrupp

Forskning

Vår forskargrupp studerar orsaker till samt behandling av depression. Den mest effektiva behandlingen vid djup depression kallas elektrokonvulsiv terapi (ECT). Tillsammans med danska forskare var vi först med att visa att ECT stimulerar nybildning av blodkärl och nerveller i hjärnan. Andra forskare har senare visat att detta sker vid all antidepressiv behandling, och man anser numera att plasticitet (föränderlighet) i nervcellskretsar är avgörande för läkning av depression. Vi bedriver nu en multicenterstudie där vi jämför antidepressiv effekt samt påverkan på minnesfunktioner av ECT och ketamin, ett smärtstillande narkosläkemedel som tycks ge en mycket snabbare effekt än traditionella antidepressiva läkemedel och dessutom fungera även hos patienter som inte blivit hjälpta av dessa. Även andra prekliniska och kliniska studier pågår vilka vi hoppas ska leda fram till ökad förståelse av depressionssjukdomen samt förbättra diagnostik och behandling av våra patienter.

Senaste forskningsoutput

Jonas Jester-Broms, 2018, Lund: Lund University: Faculty of Medicine. 64 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Jonas Broms, Matilda Grahm, Lea Haugegaard, Thomas Blom, Konstantinos Meletis & Anders Tingström, 2017 okt 15, I: Journal of Comparative Neurology. 525, 15, s. 3227-3250 24 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (54)