Radiotherapy Physics

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling
  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Radioterapi, Dosplanering, Dosimetri, Strålningsfysik

Forskning

Vår forskning syftar till att utveckla individualiserad, adaptiv strålterapi, där behandlingen planeras och levereras baserat på en kontinuerlig dosimetrisk och radiobiologisk uppföljning och bedömning. Med detta mål strävar vi efter att optimera de kliniska processerna för multi-modal avbildning och aktiv rörelsehantering, att förbättra dosimetriska metoder för dosplanering, leverans och verifikation med hög precision i tid och rum, och att fördjupa vår radiobiologiska förståelse för att möjliggöra modellering av strålningens effekter på behandlingsområdet och omliggande friska vävnader.

Senaste forskningsoutput

Widmark, A., Gunnlaugsson, A., Beckman, L., Thellenberg-Karlsson, C., Hoyer, M., Lagerlund, M., Kindblom, J., Ginman, C., Johansson, B., Björnlinger, K., Seke, M., Agrup, M., Fransson, P., Tavelin, B., Norman, D., Zackrisson, B., Anderson, H., Kjellén, E., Franzén, L. & Per Nilsson, 2019 aug 3, I : The Lancet. 394, 10196, s. 385-395 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gunnlaugsson, A., Persson, E., Christian Jamtheim Gustafsson, Kjellén, E., Ambolt, P., Engelholm, S. & Lars E Olsson, 2019 mar 6, I : Physics and imaging in radiation oncology. 9, s. 89 91 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (31)