Rausinglaboratoriet i Lund - Tumörsektionen

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Malignt gliom, immunterapi, strålbehandling

Forskning

Malignt gliom är den vanligaste primära hjärntumören. Ett stort problem är att tumörcellerna har en förmåga att inaktivera patienternas immunsvar, varför vi fokuserat vår forskning kring detta. Vi utvecklat en gliomlinje med gröna fluorescerande celler som inokuleras i fullt immunkompetenta råttor, varmed vi kan följa tumörcellsinfiltration. Komplementaktivering vid behandling av maligna gliom. Vår samarbetspartner Kurt Osther har sett att gliomceller hos människor uttrycker faktorer som hämmar komplementsystemet. Nu undersöker vi detta i fler humana celler och djurceller, samt i djurförsök där komplementinaktiveringen hävs genom antikroppsbehandling. Kombinationen av immunterapi med strålning. Man vet att strålbehandling i låga doser kan främja immunreaktionen. Vi har därför studerat effekten av kombinerad strålbehandling och immunterapi, vilket lett till förlängd överlevnad, såsom vid kombination med IDO-hämning. IDO är ett immunhämmande protein som uttrycks av gliomceller.

Senaste forskningsoutput

Yi Shu Huang, Wen Yi Tseng, Felix I.L. Clanchy, Louise M. Topping, Joy Ogbechi, Kay McNamee, Dany Perocheau, Nien Yi Chiang, Peter Ericsson, Anette Sundstedt, Zhong Tian Xue, Leif G. Salford, Hans Olov Sjögren, Trevor W. Stone, Hsi Hsien Lin, Shue Fen Luo & Richard O. Williams, 2021 maj 11, I: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 118, 19

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

B. R. R. Persson, C. Bauréus Koch, G. Grafström & L. G. Salford, 2021 apr 30, I: Acta Scientiarum Lundensia. 2021, 002, s. 1-19

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Shaian Zolfaghari, Jiri Bartek, Felix Djärf, San-San Wong, Isabelle Strom, Nils Ståhl, Asgeir S. Jakola & Henrietta Nittby, 2021 mar 16, I: Acta Neurochirurgica.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (52)