Registerbaserad epidemiologi

Organisation: forskargrupp

Forskning

I vår forskning använder vi oss av kohort- och registerbaserad information på individer för att undersöka primärt metabola- och livsstilsfaktorer i relation till risk och prognos av cancer, med tillägg av genetisk information i vissa studier. De större projekten som drivs av vår grupp är det norra Europa-baserade Metabola syndromet och Cancer projektet (Me-Can), och två Sverige-baserade projekt av prostatacancer respektive urinblåsecancer. Me-Can inkluderar ca 800,000 individer och 80,000 incidenta cancerfall bland vilka vi och Me-Can kollegor undersöker samband mellan metabola faktorer och cancerrisk. I de svenska studierna av prostata- och blåscancer undersöker vi sambanden mellan metabola faktorer och respektive cancerform i detalj av tumörkaraktäristika och prognos. Flertalet svenska kohorter och register inkluderas i dessa studier.

Senaste forskningsoutput

Sylvia H.J. Jochems, Pär Stattin, Christel Häggström, Bengt Järvholm, Marju Orho-Melander, Angela M. Wood & Tanja Stocks, 2020 jun 11, I : International Journal of Cancer.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (13)