Registerbaserad epidemiologi

Organisation: forskargrupp

Forskning

I vår forskning använder vi oss av kohort- och registerbaserad information på individer för att undersöka primärt metabola- och livsstilsfaktorer i relation till risk och prognos av cancer, med tillägg av genetisk information i vissa studier. De större projekten som drivs av vår grupp är det norra Europa-baserade Metabola syndromet och Cancer projektet (Me-Can) och ett Sverige-baserat projekt av prostatacancer. Me-Can inkluderar ca 800,000 individer och 80,000 incidenta cancerfall bland vilka vi och Me-Can kollegor undersöker samband mellan metabola faktorer och cancerrisk. I de svenska studierna av prostatacancer undersöker vi sambanden mellan metabola faktorer och prostatacancer i detalj av tumörkaraktäristika och prognos. Flertalet svenska kohorter och register inkluderas här. Ett kommande stort projekt, ODDS (Obesity and Disease Development Sweden) studien, handlar om fetma och viktförändringar i samband med sjukdomsrisk, speciellt cancer, studerat bland miljontals män och kvinnor i Sverige.

Senaste forskningsoutput

Ragnhild S. Falk, Trude Eid Robsahm, Jan Erik Paulsen, Tanja Stocks, Isabel Drake & Trond Heir, 2021, I: BMC Public Health. 21, 1, 711.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), M.L.C. Iurilli, Aleksander Giwercman, Emily Sonestedt, Tanja Stocks & Sarah L. Filippi, 2021, I: eLife. 10, e60060.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (21)