Registerbaserad epidemiologi

Organisation: forskargrupp

Forskning

I vår forskning använder vi oss av kohort- och registerbaserad information på individer för att undersöka primärt metabola- och livsstilsfaktorer i relation till risk och prognos av cancer, med tillägg av genetisk information i vissa studier. De större projekten som drivs av vår grupp är det norra Europa-baserade Metabola syndromet och Cancer projektet (Me-Can), och två Sverige-baserade projekt av prostatacancer respektive urinblåsecancer. Me-Can inkluderar ca 800,000 individer och 80,000 incidenta cancerfall bland vilka vi och Me-Can kollegor undersöker samband mellan metabola faktorer och cancerrisk. I de svenska studierna av prostata- och blåscancer undersöker vi sambanden mellan metabola faktorer och respektive cancerform i detalj av tumörkaraktäristika och prognos. Flertalet svenska kohorter och register inkluderas i dessa studier.

Senaste forskningsoutput

Bixby, H., Aleksander Giwercman, Emily Sonestedt, Tanja Stocks, Ezzati, M. & NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), 2019 maj 9, I : Nature. 569, 7755, s. 260-264 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Sanikini, H., Muller, D. C., Sophiea, M., Rinaldi, S., Agudo, A., Duell, E. J., Weiderpass, E., Overvad, K., Tjønneland, A., Halkjær, J., Boutron-Ruault, M. C., Carbonnel, F., Cervenka, I., Boeing, H., Kaaks, R., Kühn, T., Trichopoulou, A., Martimianaki, G., Karakatsani, A., Pala, V. & 20 andraPalli, D., Mattiello, A., Tumino, R., Sacerdote, C., Skeie, G., Rylander, C., Chirlaque López, M. D., Sánchez, M. J., Ardanaz, E., Sara Regnér, Tanja Stocks, Bueno-de-Mesquita, B., Vermeulen, R. C. H., Aune, D., Tong, T. Y. N., Kliemann, N., Murphy, N., Chadeau-Hyam, M., Gunter, M. J. & Cross, A. J., 2019 maj 3, I : International Journal of Cancer.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (8)