Rehabiliteringsmedicin

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Klinisk medicin
  • Annan klinisk medicin

Nyckelord

  • Rehabiliteringsmedicin, Klinisk neurovetenskap, Idrottsmedicin

Beskrivning

Vi bedriver forskning och utbildning med inriktning mot funktionshinder och rehabilitering. Målgrupperna är personer med neurologiska funktionsnedsättningar till följd av stroke, traumatisk hjärnskada, ryggmärgsskada post-polio, multipel skleros, Parkinsons sjukdom och neuromuskulär sjukdom. Forskargruppen leds av en professor i rehabiliteringsmedicin. I gruppen ingår två disputerade forskare och fyra doktorander. Medarbetarna är läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog, som också arbetar kliniskt med rehabilitering och livslång uppföljning av personer med olika neurologiska funktionsnedsättningar. Forskningen bedrivs inom sju områden där konsekvenserna av en neurologisk skada eller sjukdom kartläggs i ett livsperspektiv. Vi utvecklar och utvärderar olika rehabiliteringsmedicinska modeller och interventioner med inriktning mot bland annat fysisk aktivitet, träning och idrott, kompensatoriska strategier, delaktighet och livstillfredsställelse.

Senaste forskningsoutput

Moa Jederström, Sara Agnafors, Christina Ekegren, Kristina Fagher, Håkan Gauffin, Laura Korhonen, Jennifer Park, Armin Spreco & Toomas Timpka, 2021 maj 21, (Accepted/In press) I: Frontiers in Sports and Active Living.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Stéphane Bermon, Paolo Emilio Adami, Örjan Dahlström, Kristina Fagher, Janna Hautala, Anna Ek, Christer Anderson, Jenny Jacobsson, Carl G Svedin & Toomas Timpka, 2021 maj 6, I: Frontiers in Sports and Active Living.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Wayne Derman, Marelise Badenhorst, Cheri Blauwet, Carolyn A Emery, Kristina Fagher, Young-Hee Lee, James Kissick, Jan Lexell, Ian Stuart Miller, Babette M Pluim, Martin Schwellnus, Kathrin Steffen, Peter Van de Vliet, Nick Webborn & Richard Weiler, 2021 apr 14, I: British journal of sports medicine.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (211)