Rehabiliteringsmedicin

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Klinisk medicin
  • Annan klinisk medicin

Nyckelord

  • Rehabiliteringsmedicin, Klinisk neurovetenskap, Idrottsmedicin

Beskrivning

Vi bedriver forskning och utbildning med inriktning mot funktionshinder och rehabilitering. Målgrupperna är personer med neurologiska funktionsnedsättningar till följd av stroke, traumatisk hjärnskada, ryggmärgsskada post-polio, multipel skleros, Parkinsons sjukdom och neuromuskulär sjukdom. Forskargruppen leds av en professor i rehabiliteringsmedicin. I gruppen ingår två disputerade forskare och fyra doktorander. Medarbeterna är läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog, som också arbetar kliniskt med rehabilitering och livslång uppföljning av personer med olika neurologiska funktionsnedsättningar. Forskningen bedrivs inom sju områden där konsekvenserna av en neurologisk skada eller sjukdom kartläggs i ett livsperspektiv. Vi utvecklar och utvärderar olika rehabiliteringsmedicinska modeller och interventioner med inriktning mot bland annat fysisk aktivitet, träning och idrott, kompensatoriska strategier, delaktighet och livstillfredsställelse.

Senaste forskningsoutput

Kristina Fagher, Dahlström, Ö., Jacobsson, J., Timpka, T. & Jan Lexell, 2019 apr, I : British journal of sports medicine. 53, Suppl 1, s. A10 1 s., 27.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Sophie Jörgensen, Svedevall, S., Magnusson, L., Martin Ginis, K. A. & Jan Lexell, 2019 jan 8, I : Spinal Cord.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (160)