Njurfysiologi och peritonealdialys

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Urologi och njurmedicin

Nyckelord

  • Njursjukdom, njurfysiologi, dialys, glomerulära filtrationsbarriären, transportfysiologi

Forskning

Vår forskning handlar om att kartlägga de mekanismer som ligger bakom njursjukdom för att ta fram ny diagnostik och behandling för de cirka 10% av Sveriges befolkning som lider av nedsatt njurfunktion. Vi forskar också fram nya metoder för att förbättra behandlingen med så kallad peritonealdialys (bukdialys) - en form av dialysbehandling för patienter med svår njursvikt. Vi samarbetar med andra forskargrupper - både internationellt och inom Sverige. Njurfysiologi är läran om hur njurarna fungerar. Njurarnas uppgift är att rena kroppen från gifter och slaggprodukter som kommer från ämnesomsättningen och att, med stor precision, reglera mängden salter och vatten i kroppen. Njurarna aktiverar också D-vitamin, sköter kalkbalansen, tillverkar benmärgsstimulerande hormoner, reglerar blodtrycket och sköter syra-basbalansen i blodet. De exakta mekanismerna bakom många njursjukdomar är okända. Vårt fokus är därför på grundforskning - att förstå hur njuren fungerar - både i sjukdom och i hälsa.

Senaste forskningsoutput

Bakoush, O., Lubbad, L., Carl M. Öberg & Hammad, F. T., 2018 dec 28, I : Journal of Diabetes.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (12)