Forskningsgrupp Lungcancer

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Forskning

Lungcancer är en vanlig tumörsjukdom med dåliga behandlingsresultat och den cancerform som skördar flest liv i Sverige och globalt. Rökning är den starkaste riskfaktorn för lungcancer men 10-15% av patienterna har aldrig rökt. Lungcancer är en heterogen sjukdom på molekylär nivå. För att förbättra diagnostiken, behandlingen och prognosen i lungcancer behövs en bättre förståelse av tumörspecifika förändringar. Vi undersöker därför samband mellan tumörsjukdomens utveckling/prognos och DNA, RNA och protein mönster. Genom studier av olika subgrupper av lungcancer vill vi identifiera och beskriva förändringar som kan vara relaterade till sjukdomsspridning och identifiera grupper av patienter med bättre eller sämre prognos. Vidare vill vi utveckla nya molekylära metoder för förbättrad diagnostik av lungcancer med mål att bland annat kunna diagnosticera lungcancer i ett tidigare operabelt sjukdomsskede, bättre kunna följa effekten av behandling, samt detektera återfall i ett tidigare skede.

Senaste forskningsoutput

Mohammed S I Mansour, Kajsa Ericson Lindquist, Tomas Seidal, Ulrich Mager, Rikard Mohlin, Lena Tran, Kim Hejny, Benjamin Holmgren, Despoina Violidaki, Katalin Dobra, Annika Dejmek, Maria Planck & Hans Brunnström, 2021 jul 7, (E-pub ahead of print) I: Acta Cytologica. s. 1-9

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Yalai Bai, Kimberly Cole, Sandra Martinez-morilla, Fahad Shabbir Ahmed, Jon Zugazagoitia, Johan Staaf, Ana Bosch-Campos, Anna Ehinger, Emma Niméus, Johan Hartman, Balazs Acs & David L Rimm, 2021 jun 4, (E-pub ahead of print) I: Clinical Cancer Research. s. clincanres.0325.2021 clincanres.0325.2021.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (59)