Forskningsgrupp Lungcancer

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Forskning

Lungcancer är en vanlig tumörsjukdom med dåliga behandlingsresultat och den cancerform som skördar flest liv i Sverige och globalt. Rökning är den starkaste riskfaktorn för lungcancer men 10-15% av patienterna har aldrig rökt. Lungcancer är en heterogen sjukdom på molekylär nivå. För att förbättra diagnostiken, behandlingen och prognosen i lungcancer behövs en bättre förståelse av tumörspecifika förändringar. Vi undersöker därför samband mellan tumörsjukdomens utveckling/prognos och DNA, RNA och protein mönster. Genom studier av olika subgrupper av lungcancer vill vi identifiera och beskriva förändringar som kan vara relaterade till sjukdomsspridning och identifiera grupper av patienter med bättre eller sämre prognos. Vidare vill vi utveckla nya molekylära metoder för förbättrad diagnostik av lungcancer med mål att bland annat kunna diagnosticera lungcancer i ett tidigare operabelt sjukdomsskede, bättre kunna följa effekten av behandling, samt detektera återfall i ett tidigare skede.

Senaste forskningsoutput

Xinyu Ji, Lijuan Lin, Sipeng Shen, Xuesi Dong, Chao Chen, Yi Li, Ying Zhu, Hui Huang, Jiajin Chen, Xin Chen, Liangmin Wei, Jieyu He, Weiwei Duan, Li Su, Yue Jiang, Juanjuan Fan, Jinxing Guan, Dongfang You, Andrea Shafer, Maria Moksnes Bjaanæs & 9 andra, Anna Karlsson, Maria Planck, Johan Staaf, Åslaug Helland, Manel Esteller, Yongyue Wei, Ruyang Zhang, Feng Chen & David C. Christiani, 2020 aug 15, I : Molecular Oncology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Helena Liljedahl, Anna Karlsson, Gudrun N. Oskarsdottir, Annette Salomonsson, Hans Brunnström, Gigja Erlingsdottir, Mats Jönsson, Sofi Isaksson, Elsa Arbajian, Cristian Ortiz-Villalón, Aziz Hussein, Bengt Bergman, Anders Vikström, Nastaran Monsef, Eva Branden, Hirsh Koyi, Luigi de Petris, Annika Patthey, Annelie F. Behndig, Mikael Johansson & 2 andra, Maria Planck & Johan Staaf, 2020 aug 3, I : International Journal of Cancer.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Elsa Arbajian, Mattias Aine, Anna Karlsson, Johan Vallon-Christersson, Hans Brunnström, Josef Davidsson, Sofie Mohlin, Maria Planck & Johan Staaf, 2020 aug 1, I : Cancers. 12, 8, s. 1-17 17 s., 2003.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (46)