Restorative Parkinson Unit

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Beskrivning

Parkinson: På kurs mot bot. Vår forskningsgrupp fokuserar sitt intresse på Parkinsons sjukdom (PS), den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen, med cirka 20 000 patienter i Sverige och 2,3 miljoner i Europa.

Forskning

Detta är våra huvudprojekt: Arbete vid PS: Hur påverkar PS patientens arbetsförmåga och hur kan man göra det möjligt för patienter som önskar så att stanna kvar i arbetslivet? Care of Late Stage Parkinson´s Disease, CLASP: Tillsammans med sex andra europeiska centra undersöker vi hur man bäst ska ta hand om PS-patienter i de mest avancerade sjukdomsstadierna. Monitorering av PS: Genom kvantitativ och objektiv kartläggning av patientens symtom läggs grunden för en adekvat terapi. Pump-baserade PS terapier: De mest effektiva farmakologiska terapierna ges med bärbara pumpar. Vi arbetar med fortsatt förbättring av dessa behandlingsmetoder. Icke-motoriska symtom: En länge bortglömd aspekt av PS - vi kartlägger förekomsten av icke-motoriska symtom och arbetar med förbättrade metoder att behandla dessa. Svenska Parkinsonpatientregistret, ParkREG: Vi arbetar i nationellt samarbete med att utveckla ParkREG och att använda denna resurs för studier kring PS.

Senaste forskningsoutput

Daniel J. van Wamelen, Pablo Martinez-Martin, Daniel Weintraub, Anette Schrag, Angelo Antonini, Cristian Falup-Pecurariu, Per Odin & Kallol Ray Chaudhuri, 2021 jan, I: Acta Neurologica Scandinavica. 143, 1, s. 3-12 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Katarzyna Smilowska, Daniel J. Van Wamelen, Tomasz Pietrzykowski, Alexander Calvano, Carmen Rodriguez-Blazquez, Pablo Martinez-Martin, Per Odin & K. Ray Chaudhuri, 2021, I: Journal of Parkinson's Disease. 11, 2, s. 475-489 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Kristina Rosqvist, Per Odin, Stefan Lorenzl, Wassilios G. Meissner, Bastiaan R. Bloem, Joaquim J. Ferreira, Richard Dodel, Anette Schrag & the Care of Late Stage Parkinsonism (CLaSP) Consortium the Care of Late Stage Parkinsonism (CLaSP) Consortium, 2021, I: Movement Disorders Clinical Practice.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (58)