Restorative Parkinson Unit

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Beskrivning

Parkinson: På kurs mot bot. Vår forskningsgrupp fokuserar sitt intresse på Parkinsons sjukdom (PS), den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen, med cirka 20 000 patienter i Sverige och 2,3 miljoner i Europa.

Forskning

Detta är våra huvudprojekt: Arbete vid PS: Hur påverkar PS patientens arbetsförmåga och hur kan man göra det möjligt för patienter som önskar så att stanna kvar i arbetslivet? Care of Late Stage Parkinson´s Disease, CLASP: Tillsammans med sex andra europeiska centra undersöker vi hur man bäst ska ta hand om PS-patienter i de mest avancerade sjukdomsstadierna. Monitorering av PS: Genom kvantitativ och objektiv kartläggning av patientens symtom läggs grunden för en adekvat terapi. Pump-baserade PS terapier: De mest effektiva farmakologiska terapierna ges med bärbara pumpar. Vi arbetar med fortsatt förbättring av dessa behandlingsmetoder. Icke-motoriska symtom: En länge bortglömd aspekt av PS - vi kartlägger förekomsten av icke-motoriska symtom och arbetar med förbättrade metoder att behandla dessa. Svenska Parkinsonpatientregistret, ParkREG: Vi arbetar i nationellt samarbete med att utveckla ParkREG och att använda denna resurs för studier kring PS.

Senaste forskningsoutput

Ehlers, C., Jonathan Timpka, Per Odin & Honig, H., 2020 maj 7, I : Acta Neurologica Scandinavica.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Rizos, A., Sauerbier, A., Falup-Pecurariu, C., P. Odin, Antonini, A., Martinez-Martin, P., Kessel, B., Henriksen, T., Silverdale, M., Durner, G., Ray Chaudhuri, K. & EUROPAR and the IPMDS Non-Motor PD Study Group, 2020 maj 5, I : Journal of Neural Transmission. 127, 6, s. 875-879 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fasano, A., Antonini, A., Katzenschlager, R., Krack, P., Per Odin, Evans, A. H., Foltynie, T., Volkmann, J. & Merello, M., 2020 maj, I : Movement Disorders Clinical Practice. 7, 4, s. 361-372 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (47)