Restorative Parkinson Unit

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Beskrivning

Parkinson: På kurs mot bot. Vår forskningsgrupp fokuserar sitt intresse på Parkinsons sjukdom (PS), den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen, med cirka 20 000 patienter i Sverige och 2,3 miljoner i Europa.

Forskning

Detta är våra huvudprojekt: Arbete vid PS: Hur påverkar PS patientens arbetsförmåga och hur kan man göra det möjligt för patienter som önskar så att stanna kvar i arbetslivet? Care of Late Stage Parkinson´s Disease, CLASP: Tillsammans med sex andra europeiska centra undersöker vi hur man bäst ska ta hand om PS-patienter i de mest avancerade sjukdomsstadierna. Monitorering av PS: Genom kvantitativ och objektiv kartläggning av patientens symtom läggs grunden för en adekvat terapi. Pump-baserade PS terapier: De mest effektiva farmakologiska terapierna ges med bärbara pumpar. Vi arbetar med fortsatt förbättring av dessa behandlingsmetoder. Icke-motoriska symtom: En länge bortglömd aspekt av PS - vi kartlägger förekomsten av icke-motoriska symtom och arbetar med förbättrade metoder att behandla dessa. Svenska Parkinsonpatientregistret, ParkREG: Vi arbetar i nationellt samarbete med att utveckla ParkREG och att använda denna resurs för studier kring PS.

Senaste forskningsoutput

Puschmann, A., Jiménez-Ferrer, I., Lundblad-Andersson, E., Mårtensson, E., Hansson, O., Odin, P., Widner, H., Brolin, K., Mzezewa, R., Kristensen, J., Soller, M., Rödström, E. Y., Ross, O. A., Toft, M., Breedveld, G. J., Bonifati, V., Brodin, L., Zettergren, A., Sydow, O., Linder, J. & 6 andraWirdefeldt, K., Svenningsson, P., Nissbrandt, H., Belin, A. C., Forsgren, L. & Maria Swanberg, 2019 jul 31, I : Parkinsonism and Related Disorders.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

NoMoFlu-PD Study Group, Storch, A., Kristina Rosqvist, Ebersbach, G. & Per Odin, 2019 jun 19, I : Journal of Neural Transmission.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

EUROPAR, Dafsari, H. S., Martinez-Martin, P., Rizos, A., Trost, M., dos Santos Ghilardi, M. G., Reddy, P., Sauerbier, A., Petry-Schmelzer, J. N., Kramberger, M., Borgemeester, R. W. K., Barbe, M. T., Ashkan, K., Silverdale, M., Evans, J., Odin, P., Fonoff, E. T., Fink, G. R., Henriksen, T., Ebersbach, G. & 5 andraPirtošek, Z., Visser-Vandewalle, V., Antonini, A., Timmermann, L. & Ray Chaudhuri, K., 2019 feb 4, I : Movement Disorders.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (39)