Reumatologi

Organisation: forskargrupp

Beskrivning

Reumatologi utgör en egen forskargrupp vid institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, från och med 2021. Vi forskar inom breda områden inom reumatologi, med tonvikt på kroniska artritsjukdomar (reumatoid artrtit, spondylartrit och psoriasisartrit), jättecellsarterit, polymyalgia rheumatica, och primärt Sjögrens syndrom. Forskargruppen leds av Carl Turesson, och innefattar ett flertal postdoktorala forskare och doktorander, några med universitetsanställning och andra som arbetar med forskning inom ramen för annan anställning. Epidemiologiska aspekter, prognostiska faktorer för kliniskt utfall samt riskfaktorer och tidiga biomarkörer för reumatologisk sjukdom studeras. Stora delar av forskningen baseras på långtidsuppföljning av kliniska material, samt på identifiering av incidenta fall av reumatologisk sjukdom bland deltagare i stora befolkningsstudier. Projekten bedrivs i nära samarbete med flera andra forskargrupper vid universitetet och nationella och internationella nätverk, och samordnas med den klini

Senaste forskningsoutput

Soledad Retamozo, Chiara Baldini, Hendrika Bootsma, Salvatore De Vita, Thomas Dörner, Benjamin A. Fisher, Jacques-eric Gottenberg, Gabriela Hernández-molina, Agnes Kocher, Belchin Kostov, Aike A. Kruize, Thomas Mandl, Wan-fai Ng, Raphaèle Seror, Yehuda Shoenfeld, Antoni Sisó-almirall, Athanasios G. Tzioufas, Arjan Vissink, Claudio Vitali, Simon J. Bowman & 3 andra, Xavier Mariette, Manuel Ramos-casals & Pilar Brito-zerón, 2021 feb 23, I: Drugs & Aging.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Manuel Ramos-Casals, Nihan Acar-Denizli, Arjan Vissink, Pilar Brito-Zerón, Xiaomei Li, Francesco Carubbi, Roberta Priori, Nataša Toplak, Chiara Baldini, Enrique Faugier-fuentes, Aike A Kruize, Thomas Mandl, Minako Tomiita, Saviana Gandolfo, Kunio Hashimoto, Gabriela Hernandez-Molina, Benedikt Hofauer, Samara Mendieta-Zerón, Astrid Rasmussen, Pulukool Sandhya & 19 andra, Damien Sene, Virginia Fernandes Moça Trevisani, David Isenberg, Erik Sundberg, Sandra G Pasoto, Agata Sebastian, Yasunori Suzuki, Soledad Retamozo, Bei Xu, Roberto Giacomelli, Angelica Gattamelata, Masa Bizjak, Stefano Bombardieri, Richard-eduardo Loor-chavez, Anneline Hinrichs, Peter Olsson, Hendrika Bootsma, Scott M Lieberman & Sjögren Big Data Consortium Sjögren Big Data Consortium, 2021 jan 25, I: Rheumatology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (13)